.::.آتش به اختیاری دانشگاه آزادی‌ها در کرسی‌های آزاداندیشی.::.

محمدی، مجری برگزاری رویداد ملی کرسی‌های آزاد اندیشی در دانشگاه آزاد اسلامی استان زنجان در گفت‌وگو با آنا:

تاریخ: 1400/04/01 - 00:05


آتش به اختیاری دانشگاه آزادی‌ها در کرسی‌های آزاداندیشی