.::.اطلاعیه / لینک تائیدیه مدرک تحصیلی دانشجویان.::.

دانشجویان گرامی جهت اخذ تائیدیه تحصیلی لازم است با ورود به لینک زیر اقدامات لازم جهت اخذ تائیدیه را انجام دهند.

تاریخ: 1399/10/13 - 05:23


دانشجویان گرامی جهت اخذ تائیدیه تحصیلی لازم است با ورود به لینک زیر اقدامات لازم جهت اخذ تائیدیه را انجام دهند.

 

اینجا کلیک کنید      https://emt.medu.ir
 
 
 
در این سامانه متقاضیان تاییدیه تحصیلی با درج مشخصات فردی و مشخصات مدرک تحصیلی خود از منطقه آموزش و پرورش صادر کننده مدرک، برای دانشگاه یا هر سازمان استعلام گیرنده تقاضای استعلام مدرک تحصیلی نمایند.
پس از انجام مراحل ثبت درخواست، شماره پیگیری صادر می شود که به صورت پیامک برای موبایل متقاضی ارسال می شود. متقاضی می تواند از طریق گزینه پیگیری تاییدیه تحصیلی آخرین وضعیت درخواست خود را مشاهده کند.
این درخواست در مناطق آموزش و پرورش بررسی می شود و در صورت وجود و صحت مدرک تحصیلی متقاضی، بر اساس مدارک و مستندات موجود در آموزش و پرورش گواهی تاییدیه تحصیلی صادر می نماید. این تاییدیه به صورت الکترونیک برای استعلام گیرنده ارسال می شود.
این مرحله آزمایشی است و گواهی تاییدیه تحصیلی فقط برای ثبت نام دانشگاهها و مراکز آموزش عالی صادر می شود و مبلغ دریافتی از متقاضی در این مرحله نیز دوهزار و سیصد تومان است. و پس از آن به تدریج بقیه سازمانها و موسسات نیز اضافه خواهد شد.