.::.پذیرش بدون آزمون بهمن 1399 / 16 دی پایان مهلت ثبت نام.::.

انشگاه آزاد اسلامی زنجان برای نیمسال تحصیلی دوم 1400- 1399 (بهمن 1399 ) برای مقاطع «کارشناسی پیوسته ، کارشناسی ناپیوسته و کاردانی» ، « بدون آزمون » دانشجو می پذیرد لذا داوطلبان واجد شرایط می توانند جهت ثبت نام به سامانه مرکز آزمون دانشگاه آزاد اسلامی به آدرس : www.azmoon.org مراجعه نمایند.

تاریخ: 1399/10/07 - 05:00


پذیرش بدون آزمون

دانشگاه آزاد اسلامی زنجان برای نیمسال تحصیلی دوم 1400- 1399  (بهمن 1399 ) برای مقاطع «کارشناسی پیوسته ، کارشناسی ناپیوسته و کاردانی» ، « بدون آزمون » دانشجو می پذیرد لذا داوطلبان واجد شرایط می توانند جهت ثبت نام به سامانه مرکز آزمون دانشگاه آزاد اسلامی به آدرس :  www.azmoon.org    مراجعه نمایند.

تلفن های تماس :   33465004-  33114221  (024)             

روابط عمومی دانشگاه آزاد اسلامی زنجان

کارشناسی پیوسته دانشگاه آزاد اسلامی واحد زنجان

1.حقوق

2. حسابداری

3. مدیریت بازرگانی

4. مدیریت بیمه

5. مدیریت دولتی

6. مدیریت امور بانکی

7. مدیریت صنعتی

8. مدیریت مالی

9. مدیریت کسب و کارهای کوچک

10. اقتصاد

11. روانشناسی

12. علوم تربیتی

13. آموزش زبان انگلیسی

14. علوم ورزشی

15. علوم سیاسی

16. جامعه شناسی

17. فقه و مبانی حقوق اسلامی

18. علوم قرآن و حدیث

19. فلسفه و حکمت اسلامی

20. زبان و ادبیات فراسی

21. گردشگری

22. علوم کامپیوتر

23. ریاضی و کاربردها

24. فیزیک

25. شیمی کاربردی

26. زیست سلولی و مولکولی

27. میکروبیولوژی

28. زیست فناوری (بیوتکنولوژی)

29. علوم و مهندسی صنایع غذایی

30. زیست شناسی جانوری

31. زیست شناسی گیاهی

32. مهندسی برق

33. مهندسی اپتیک و لیزر

34. مهندسی هسته ای

35. مهندسی صنایع

36. مهندسی پلیمر

37. مهندسی نقشه برداری

38. مهندسی معماری

39. مهندسی مکانیک

40. مهندسی پزشکی

41. مهندسی شهرسازی

42. مهندسی عمران

43. مهندسی مواد و متالورژی

44. مهندسی کامپیوتر

45. طراحی صنعتی

46. طراحی لباس

47. طراحی پارچه

48. آمار

49. نقاشی

50. بازیگری

51. ارتباط تصویری (گرافیک)

کارشناسی ناپیوسته دانشگاه آزاد اسلامی واحد زنجان

1. حسابداری

2. کارشناسی حرفه ای حقوق –حقوق ثبتی

3. مدیریت بازرگانی

4. تربیت‌بدنی و علوم ورزشی -  مدیریت و برنامه‌ریزی         

5. تربیت دبیر تربیت بدنی و علوم ورزشی

6. آموزش دینی و عربی          

7. آموزش زبان انگلیسی

8. آموزش و پرورش ابتدایی

9. مهندسی فناوری کنترل- ابزار دقیق

10. مهندسی نرم افزار کامپیوتر

11. مهندسی شهرسازی

12. مهندسی تکنولوژی برق- قدرت

13. مهندسی فناوری مکانیک خودرو

14. معماری

15. مهندسی اجرایی عمران

16. مهندسی فناوری متالورژی - ذوب فلزات

17. ارتباط تصویری (گرافیک)

کاردانی پیوسته دانشگاه آزاد اسلامی واحد زنجان

1. حسابداری   

2. نرم افزار کامپیوتر

3. نقشه برداری          

4. مکانیک خودرو

5. صنایع فلزی

6. عمران

7. صنایع شیمیایی

8. الکتروتکنیک

کاردانی نا پیوستهدانشگاه آزاد اسلامی واحد زنجان

1. آموزش زبان انگلیسی

2. آموزش و پرورش ابتدایی

3. زبان و ادبیات فارسی

4. تربیت معلم آموزش علوم تجربی

5. تربیت معلم آموزش ریاضی

6. آموزش دینی و عربی

7. حسابداری

8. علوم ورزشی

9. معماری سنتی

10. معماری      

11. آمار                       

12. نرم افزار کامپیوتر

13. هنرهای تجسمی

14. گرافیک

15. شهرسازی

16. کارهای عمومی ساختمان

17. برق

18. فنی مکانیک

19. نقشه برداری

20. عمران شبکه و تصفیه آب

21. تاسیسات تهویه و تبرید