.::.رئیس دانشگاه آزاد اسلامی استان زنجان: امتحانات دانشگاه آزاد اسلامی استان زنجان بصورت غیرحضوری برگزار می شود.::.

رئیس دانشگاه آزاد اسلامی استان زنجان گفت : با توجه به مصوبه ستاد استانی پیشگیری از شیوع کرونا ویروس و موافقت سازمان مرکزی دانشگاه آزاد اسلامی کلیه امتحانات دانشگاه آزاد اسلامی استان زنجان در همه واحدها و مراکز و آموزشکده های سما بصورت غیرحضوری برگزار خواهد شد.

تاریخ: 1399/03/26 - 03:44


به گزارش روابط عمومی دانشگاه آزاد اسلامی زنجان ، دکتر علیرضا فیروزفر اظهار کرد : امتحانات پایان ترم نیمسال دوم ۹۹- ۱۳۹۸ دانشگاه آزاد اسلامی استان زنجان (همه واحدها و مراکز و آموزشکده های فنی و حرفه ای سما) که بنابود از تاریخ ۲۴ خرداد ۱۳۹۹ بصورت حضوری با رعایت پروتکل های بهداشتی برگزار شود تا 31 خرداد به تعویق افتاد.

وی ادامه داد : با توجه به تقاضای مکرر دانشجویان و دغدغه والدین و همچنین با عنایت به وضعیت شیوع بیماری در استان و تصمیم ستاد استانی پیشگیری از شیوع کرونا، امتحانات واحدها و مراکز و آموزشکده های سما در استان زنجان بصورت غیرحضوری برگزار خواهد گردید.

وی تصریح کرد: امتحانات غیرحضوری دوره های کاردانی تا کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی استان زنجان از تاریخ دوم تیرماه 1399 لغایت 26 تیرماه و مطابق برنامه اعلام شده توسط واحدها و مراکز خواهد بود.

وی با اشاره به برگزاری امتحانات دانشجویان دوره دکتری ادامه داد: امتحانات مربوط به دوره دکتری تخصصی با محوریت اساتید بصورت ارزیابی مستمر و امتحان شفاهی بصورت مجازی در بازه زمانی 31 خرداد 1399 تا 6 تیرماه 1399 خواهد بود.

رئیس دانشگاه آزاد اسلامی استان زنجان توصیه کرد : دانشجویان برای کسب اطلاعات و اخبار مربوط به دانشگاه  به سامانه واحدها و مراکز دانشگاه آزاد اسلامی استان زنجان مراجعه نمایند و دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد زنجان به سامانه این واحد دانشگاهی به آدرس http://iauz.ac.irمراجعه کنند.