.::.لیست شماره های تلفن های تماس دانشگاه آزاد اسلامی واحد زنجان.::.

لیست شماره های تلفن های تماس دانشگاه آزاد اسلامی واحد زنجان

تاریخ: 1400/06/30 - 23:51


لیست شماره های تلفن های تماس دانشگاه آزاد اسلامی واحد زنجان

تلفنخانه مرکزی دانشگاه آزاد اسلامی زنجان :

 

024-33469500

33-46-95-00

******************************************************************************************

حوزه معاونت علمی (آموزشی)

ردیف

نام نام خانوادگی

حوزه مسئولیت

سمت

تلفن مستقیم

1

دکتر حسین محمدی

معاونت علمی

معاون علمی و آموزشی

33465004

2

دکتر محسن کلانتری

معاونت علمی

مدیر کل آموزش

33470293

3

دکتر مهدی بازرگانی

حوزه پژوهش و فناوری

معاون پژوهشی

33470156

4

خانم دکتر دولتیاری

معاونت علمی

دبیرخانه هیات علمی

33465004

معاونت علمی –دانشکده علوم انسانی و هنر

5

دکتر اصغر پرتوی

دانشکده علوم انسانی و هنر

رئیس دانشکده

33470292

6

دکتر سید حسین موسوی

دانشکده علوم انسانی و هنر

معاون دانشکده

33470291

7

بهرام نجفی

دانشکده علوم انسانی و هنر

رئیس اداره پژوهش

33470295

8

مرتضی اسکندری

دانشکده علوم انسانی و هنر

کارشناس پژوهش

33470295

9

سعید مهر افروز

دانشکده علوم انسانی و هنر

کارشناس آموزش

33114341

10

شهناز محمدی

دانشکده علوم انسانی و هنر

کارشناس آموزش

33114336

11

سکینه سرداری

دانشکده علوم انسانی و هنر

کارشناس آموزش

33114329

12

شمسی عابدینی

دانشکده علوم انسانی و هنر

کارشناس آموزش

33114340

13

عمران نصیری

دانشکده علوم انسانی و هنر

کارشناس آموزش

33114332

14

صمد نصیری

دانشکده علوم انسانی و هنر

کارشناس آموزش

33114341

15

احمد اشرفی

دانشکده علوم انسانی و هنر

کارشناس آموزش

33471712

16

زینب کمالی

دانشکده علوم انسانی و هنر

کارشناس آموزش

33114342

17

لیلا محمدی

دانشکده علوم انسانی و هنر

کارشناس آموزش

33114335

18

حمید بیگدلی

دانشکده علوم انسانی و هنر

کارشناس آموزش

33114339

19

زهرا بهرامی شاد

دانشکده علوم انسانی و هنر

کارشناس آموزش

33114343

معاونت علمی –دانشکده فنی و مهندسی و علوم پایه

20

دکتر میرموسی انیران

دانشکده فنی و علوم

رئیس دانشکده

33460463

21

دکتر فرهاد قره باغی

دانشکده فنی و علوم

معاون دانشکده

33465080

22

محمد رضا دلجویی

دانشکده فنی و علوم

مسئول آموزش دانشکده

33470280

23

حبیب اله باقری

دانشکده فنی و علوم

مسئول دفتر دانشکده

33460463

24

محرمعلی بهروزی نژاد

دانشکده فنی و علوم

مسئول اتاق اساتید

33465080

25

احمد نجفی

دانشکده فنی و علوم

مسئول برنامه ریزی

33465003

26

ارسلان عمرانی

دانشکده فنی و علوم

کارشناس آموزش

33114257

27

علی محمدی

دانشکده فنی و علوم

کارشناس آموزش

33114258

28

اسداله جهانگیری

دانشکده فنی و علوم

کارشناس آموزش

33114258

29

سید باقر جعفری

دانشکده فنی و علوم

کارشناس آموزش

33114256

30

نازیلا دشتی

دانشکده فنی و علوم

کارشناس آموزش

33114264

31

سهیلا سلیمانی

دانشکده فنی و علوم

کارشناس آموزش

33114264

32

علیرضا مسلمی

دانشکده فنی و علوم

کارشناس آموزش

33114256

33

مصطفی نقدی

دانشکده فنی و علوم

کارشناس آموزش

33114257

حوزه معاونت علمی – دانشکده پرستاری و مامایی

34

دکتر معصومه شاکری

معاونت علوم پزشکی

معاون علوم پزشکی

33465007

35

شیدا زارعی

دانشکده پرستاری و مامایی

رئیس توسعه سلامت

33465007

36

زهرا محمدی

دانشکده پرستاری و مامایی

کارشناس آموزش

33465007

37

نسرین حسنی

دانشکده پرستاری و مامایی

کارشناس آموزش

33471715

حوزه معاونت فرهنگی و دانشجویی

38

دکتر مهدی ساشورپور

معاونت فرهنگی و دانشجویی

معاون

33470290

39

دکتر جواد ناصریان

معاونت فرهنگی و دانشجویی

مدیر دانشجویی

33470296

40

محمد حسن احمدی

معاونت فرهنگی و دانشجویی

رییس اداره فرهنگی

33114284

41

نسرین حسنی

 

معاونت فرهنگی و دانشجویی

اداره فارغ التحصیلان

33114227

42

-

معاونت فرهنگی و دانشجویی

مسئول امور خوابگاهها

33114285

43

غلامرضا الیاسی

معاونت فرهنگی و دانشجویی

اداره تربیت بدنی

33114317

معاونت توسعه ، مدیریت و منابع

44

دکتر احمد نقی لو

معاونت توسعه ، مدیریت و منابع

معاون

33465008

45

علی اشتری

معاونت توسعه ، مدیریت و منابع

مسئول دفتر

33465008

46

رحیم رادمیان

معاونت توسعه ، مدیریت و منابع

مدیر امور اداری و منابع انسانی

33469501

47

کبری همتی

معاونت توسعه ، مدیریت و منابع

مدیرامور مالی

33114202

48

محسن ایمانی

معاونت توسعه ، مدیریت و منابع

مسئول صندوق رفاه

33114385

33114275

33465005

49

حسین پرتوی

معاونت توسعه ، مدیریت و منابع

اداره امور شهریه

33114384

33114274

50

اکبر نظری

معاونت توسعه ، مدیریت و منابع

رئیس اداره حسابداری

33114207

51

ناصر نوروزی

معاونت توسعه ، مدیریت و منابع

مسئول نقلیه

33114290

52

دکتر یاشار صلانیان

معاونت توسعه ، مدیریت و منابع

رئیس حوزه عمرانی

33114216

حوزه ریاست و روابط عمومی دانشگاه آزاد اسلامی زنجان

53

دکتر علیرضا فیروزفر

حوزه ریاست و روابط عمومی

رئیس دانشگاه آزاد اسلامی

33471710

54

 حسن احمدی

حوزه ریاست و روابط عمومی

رئیس حوزه ریاست

33471710

55

علی اکبر شیوخی

حوزه ریاست و روابط عمومی

مدیر روابط عمومی

33114222

56

 سعید واعظی راد

حوزه ریاست و روابط عمومی

رئیس اداره گزینش

33460464

57

 بیات

حوزه ریاست و روابط عمومی

مدیر کل حراست

33471713

58

بهرامعلی نجفی

حوزه ریاست و روابط عمومی

مسئول حفاظت فیزیکی

33114300

59

علی اسدی

حوزه ریاست و روابط عمومی

مسئول حفاظت فیزیکی

33421001-7

60

حاج آقادکتر نقی لو

دفتر نهاد رهبری

مسئول دفتر نهاد

33114284

61

دکتر حسن عیوض زاده

دبیرخانه هیات امنا

رئیس دبیرخانه هیات امنا

33470297

62 حسن بابایی دبیرخانه مرکزی رئیس دبیرخانه 33114234
  نجم الدین حسنی رئیس اداره انفورماتیک رئیس اداره انفورماتیک

33114218

 

فیروزه اسدی

مریم اصغری

اسماعیل خادم

اداره انفورماتیک  

33114247

33114354

  جلال اطاعتی اداره انفورماتیک   33114217