.::.اطلاعیه مهم - « قابل توجه دانشجویان واحد زنجان ».::.

به اطلاع دانشجویان محترم دانشگاه آزاد اسلامی زنجان می رساند ؛ کلیه فعالیت آموزشی ، اداری و مالی دانشگاه آزاد اسلامی زنجان از شهریور ماه 1398 در مجتمع امام خمینی (ره) انجام می شود.

تاریخ: 1398/06/01 - 04:41


اطلاعیه مهم - « قابل توجه دانشجویان واحد زنجان »

به اطلاع دانشجویان محترم دانشگاه آزاد اسلامی زنجان می رساند ؛

کلیه فعالیت آموزشی ، اداری و مالی دانشگاه آزاد اسلامی زنجان از شهریور ماه 1398 در مجتمع امام خمینی (ره) انجام می شود.

1-    دانشجویان عزیز رشته های « علوم انسانی و هنر » جهت انجام امورات اداری و آموزشی به دانشکده های علوم انسانی و هنر واقع در«ساختمان شهید شهریاری» مراجعه نمایند.

2-     دانشجویان عزیز رشته های« فنی و مهندسی ،برق و کامپیوتر و علوم پایه » به دانشکده فنی و مهندسی واقع در «ساختمان روزبه» مراجعه نمایند.

3-     دانشجویان عزیز رشته های « پرستاری و مامایی » به دانشکده علوم پزشکی واقع در «ساختمان سهروردی» مراجعه نمایند.

ضمنا دفتر «معاونت علمی» - «دفتر اداره کل آموزش» - «دفتر امور شهریه» - «دفتر صندوق رفاه دانشجویان» - «دفتر اداره کل پژوهشی» در «ساختمان سهروردی» دایر می باشد.