.::.دکتر فیروزفر رئیس دانشگاه آزاد اسلامی استان زنجان در بازدید از خبرگزاری ایرنا :.::.

دانشگاه آزاد اسلامی استان زنجان جزئی از مدیریت استان است و در راستای توسعه استان فعالیت می کند و از مسئولان استانی هم انتظار همراهی و همکاری و حمایت داریم.

تاریخ: 1398/01/24 - 04:51


دکتر فیروزفر رئیس دانشگاه آزاد اسلامی استان زنجان در بازدید از خبرگزاری ایرنا :