.::.دانشگاه آزاد اسلامی یکشنبه ۲۱ بهمن تعطیل است.::.

بنابه تصمیم هیات رئیسه دانشگاه آزاد اسلامی یکشنبه ۲۱ بهمن که بین دو تعطیلی شنبه و دوشنبه قرار دارد سازمان مرکزی، کلیه واحد ها و مراکز دانشگاهی تعطیل هستند.

تاریخ: 1397/11/14 - 03:24