.::.بودجه فرصت های مطالعاتی مقطع دکتری افزایش یافت.::.

مجتبی صدیقی رئیس سازمان امور دانشجویان وزارت علوم: در بودجه سال ۹۷، مطابق تبصره (۹) بند (ط) قانون بودجه، شرکت های سودده، بانک ها و موسسات انتفاعی وابسته به دولت، مکلف شدند، حداقل ۴۰ درصد از هزینه امور پژوهشی خود را به حساب خاصی نزد خزانه داری کل کشور واریز کنند تا در راستای حل مسائل و مشکلات خود از طریق توافقنامه با دانشگاهها و موسسات آموزش عالی و پژوهشی و جهاد دانشگاهی و در قالب طرح (پروژه) های تحقیقاتی دانش آموختگان تحصیلات تکمیلی غیرشاغل به مصرف برسانند. این بند از بودجه در سال جاری اجرایی شد و در بودجه سال ۹۸ نیز تکرار شده و فقط قرار است که سازکار اجرایی آن در قانون بودجه کمی ساده تر شود.ا افزایش بودجه صندوق، می توانیم پرداخت بیشتری برای وام ویژه دکتری داشته باشیم.

تاریخ: 1397/11/10 - 03:03