.::.سرانه آموزشی دانشگاه آزاد اسلامی مرکز طارم یک مترمربع است .::.

رئیس دانشگاه آزاد اسلامی مرکز طارم تعداد دانشجویان این مرکز دانشگاهی را ۳۰۰ نفر اعلام کرد و گفت: سرانه آموزشی این مرکز یک مترمربع است.

تاریخ: 1397/10/17 - 23:11


جعفر قزلباش در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری آنا در زنجان، تعداد دانشجویان این مرکز دانشگاهی را ۳۰۰نفر اعلام کرد و گفت: زیربنای ساختمان جدید۳۰۰مترمربع است که با احتساب تعداد دانشجویان سرانه آمورشی یک مترمربع است.

وی با اعلام این خبر افزود: هرچند ساختمان جدید مستقر در مرکز شهر استیجاری است، اما نسبت به ساختمان قبلی نوساز و دارای امکانات بیشتری است.

رئیس دانشگاه آزاد اسلامی مرکز طارم از جابجایی ساختمان این دانشگاه به مرکز شهر خبر داد و گفت: انتقال مکان به مرکز شهر در معرفی بیشتر ظرفیت‌های این دانشگاه و رشته‌های آن برای عموم تاثیر داشته است

رئیس دانشگاه آزاد اسلامی مرکز طارم در پاسخ به سؤالی درباره تعداد رشته‌های این مرکز دانشگاهی گفت: اکنون دانشجویان این مرکز در ۱۰رشته تحصیلی مشغول تحصیل هستند و تلاش می‌کنیم تعداد رشته‌ها را نیز بیشتر کنیم.

قزلباش با بیان اینکه تعداد دانشجویان این مرکز تغییر نکرده است، ادامه داد: با تنوع رشته‌های جدید تلاش می‌کنیم افزایش دانشجو داشته باشیم.