.::. تعیین اعتبار ۸۰۰ میلیارد ریالی برای وام #شهریه دانشجویان.::.

بر اساس لایحه بودجه ۹۸ وجوه اداره شده پرداختی از محل بازپرداخت وام های شهریه دانشجویی تا سقف ۸۰۰ میلیارد ریال صرف پرداخت وام شهریه به دانشجویان می شود.

تاریخ: 1397/10/09 - 22:32