.::.نشست صمیمی هیات رئیسه دانشگاه با اساتید و کارکنان دانشکده فنی و مهندسی.::.

نشست صمیمی هیات رئیسه دانشگاه آزاد اسلامی زنجان با اساتید، کارکنان و تعدادی از دانشجویان دانشکده فنی و مهندسی دانشگاه

تاریخ: 1397/07/18 - 13:37


نشست صمیمی هیات رئیسه دانشگاه با اساتید و کارکنان دانشکده فنی و مهندسی

امروز چهارشنبه 18 مهر ماه 1397 رئیس دانشگاه آزاد اسلامی زنجان، آقای دکتر رجائی همراه با هیات مدیره دانشگاه با حضور در جمع اساتید، کارکنان و تعدادی از دانشجویان دانشکده فنی و مهندسی این دانشگاه دیدار کرده و در خصوص آخرین ایده ها، فعالیتها، برنامه های تحصیلی و تدریسی اعضای این دانشکده به گفتگو پرداختند. در پایان این نشست صمیمی از استادان، کارکنان و دانشجویان نمونه دانشکده تقدیرشد.