.::.افتتاح حوزه علوم اسلامی دانشگاهیان در دانشگاه آزاد اسلامی زنجان.::.

افتتاح حوزه علوم اسلامی دانشگاهیان در دانشگاه آزاد اسلامی زنجان، به عنوان اولین دانشگاه آزاد اسلامی در کل کشور که حوزه علوم اسلامی دانشگاهیان در آن افتتاح می گردد.

تاریخ: 1397/07/17 - 13:57


افتتاح حوزه علوم اسلامی دانشگاهیان در دانشگاه آزاد اسلامی زنجان

امروز هفدهم مهرماه هزار و سیصد و نود و هفت خورشیدی، حوزه علوم اسلامی دانشگاهیان در دانشگاه آزاد اسلامی زنجان، با حضور حجه الاسلام دکتر واعظی، معاون امور مبلغان نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاهها و مدیر حوزه علوم اسلامی دانشگاهیان سراسر کشور و هیات همراه و همچنین اعضای هیات مدیره دانشگاه آزاد اسلامی زنجان در این دانشگاه بنیاد گردید. به گزارش روابط عمومی این واحد دانشگاهی، دانشگاه آزاد اسلامی زنجان اولین دانشگاه آزاد اسلامی در کل کشور می باشد که حوزه علوم اسلامی دانشگاهیان در آن افتتاح می گردد.