.::.برگزاری بیست و سومین دوره مسابقات سراسری قران و عترت .::.

دانشجويان ، اساتيد و کارکنان

تاریخ: 1397/06/22 - 04:18


برگزاری بیست و سومین دوره مسابقات سراسری قران و عترت

برگزاری بیست و سومین دوره مسابقات سراسری قران و عترت دانشجویان ؛ اساتید و‌کارکنان.۹۷.۶.۲۰.