.::. برگزاری انتخابات مجمع تشکل‌های اسلامی دانشجویان دانشگاه آزاد پس از سه سال .::.

برگزاری انتخابات مجمع تشکل‌های اسلامی دانشجویان دانشگاه آزاد

تاریخ: 1397/02/06 - 22:55


برگزاری انتخابات مجمع تشکل‌های اسلامی دانشجویان دانشگاه آزاد پس از 3 سال

انتخابات اعضای شورای مرکزی مجمع تشکل‌های اسلامی دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی (اتحادیه سوم) با حضور تشکل‌های عضو این اتحادیه 11 اردیبهشت در هتل فرهیختگان برگزار می‌شود

انتخابات اعضای شورای مرکزی مجمع تشکل‌های اسلامی دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی (اتحادیه سوم) باید هر سال در اردیبهشت ماه برگزار شود اما از آخرین انتخابات آن بیش از حدود سه سال می‌گذرد و آخرین بار اردیبهشت سال 94 برگزار شد.