.::.بن کارت الکترونیکی نمایشگاه بین المللی کتاب تهران.::.

بن کارت الکترونیکی نمایشگاه بین المللی کتاب تهران

تاریخ: 1397/01/29 - 07:27


نظر به مراجعات مکرر دانشجویان گرامی به حوزه پژوهش و کتابخانه های واحد به اطلاع کلیه اساتید محترم و دانشجویان گرامی می رساند

  بر اساس اطلاعیه مندرج در سایت رسمی نمایشگاه کتاب تهران به نشانی      http://bon.tibf.ir

کارت الکترونیکی یارانه‌ای کتاب ویژه دانشجویان دانشگاهها بوده و ثبت نام برای آن صرفاً از طریق سامانه ثبت نام کارت الکترونیکی یارانه‌ای کتاب به نشانی اینترنتی فوق امکان پذیر می باشد.

ضمناً کانال اطلاع رسانی بن کتاب نمایشگاه به نشانی  https://telegram.me/bontibf می باشد که توصیه می شود دانشجویان در آن عضو شوند.

زمان ثبت نام از روز پنج‌شنبه (30 فروردین ماه) آغاز و تا یکشنبه (2 اردیبهشت 1397) ادامه خواهد داشت.

                                   امور کتابخانه ها و اسناد علمی  دانشگاه آزاد اسلامی زنجان