.::.پرداخت وام شهریه براي نیمسال دوم سال تحصیلی ۹۷-۹۶ در تمامی دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی آغاز شد.::.

پرداخت وام شهریه براي نیمسال دوم سال تحصیلی ۹۷-۹۶ در تمامی دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی آغاز شد

تاریخ: 1397/01/28 - 07:09


پرداخت وام شهریه براي نیمسال دوم سال تحصیلی ۹۷-۹۶ در تمامی دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی آغاز شد

▫️دانشجویان می توانند جهت درخواست وام و تکمیل مدارک به اداره رفاه دانشجویی دانشگاه محل تحصیل خود مراجعه کنند.
▫️آخرین مهلت ارسال اسامی و لیست های وام شهریه، روز سه شنبه ۱۱ اردیبهشت ماه سال ۹۷ است.