.::.ثبت نام وام شهریه دانشجویی ازشنبه 25 فرورین ماه شروع میشود.::.

ثبت نام وام شهریه دانشجویی از شنبه 25 فروردین ماه آغاز میشود

تاریخ: 1397/01/26 - 08:23


ثبت نام وام شهریه دانشجویی از شنبه 25 فروردین ماه آغاز خواهد شد و دانشجویان یک ماه فرصت دارند برای دریافت وام شهریه صندوق رفاه دانشجویان وزارت علوم ثبت نام کنند . این وام تنها وام   صندوق رفاه به شمار میرود که به تمامی دانشجویان شهریه پرداز تعلق می گیرد و وامی است که بر خلاف سایر وام ها شامل تمامی دانشجویان  شهریه پرداز میشود و دانشجویان دانشگاههای مختلف از قبیل غیر انتفاعی ، پیام نور و دانشگاه آزاد می توانند از آن بهره مند شوند. باز پرداخت تمام وام هایی که از سوی صندوق رفاه دانشجویان اعطا میشود ، دارای تنفس 9 ماهه است و دانشجویان بعد ازگذست 9 ماه از فارغ التحصیلی شان باید نسبت به بازپرداخت وام ها اقدام کنند. علاوه بر آن دانشجویان کاردانی و کارشناسی ارشد چهار ترم و دانشجویان کارشناسی و دکتری هشت ترم میتوانند ازوام شهریه صندوق رفاهدانشجویان وزارت علوم استفاده کنند.