.::.پیام تبریک ارتقاء رتبه استادیاری به دانشیاری.::.

جناب آقای دکتر امیر نجفی ارتقاء جنابعالی را از رتبه استادیاری به رتبه دانشياري تبريك گفته، از خداوند منان همواره سعادت، سلامت و تداوم موفقيت‌‌هاي علمي شما را آرزومنديم.

تاریخ: 1396/11/07 - 23:19


پیام تبریک ارتقاء رتبه استادیاری به دانشیاری

جناب آقای دکتر امیر نجفی
ارتقاء جنابعالی را از رتبه استادیاری  به رتبه دانشياري تبريك گفته، از خداوند منان همواره سعادت، سلامت و تداوم موفقيت‌‌هاي علمي شما را آرزومنديم.