.::.انتصاب دبیرهیات امنای استانی دانشگاه آزاد اسلامی در استان زنجان.::.

دکتر فرهاد رهبر رئیس دانشگاه آزاد اسلامی و رئیس هیات های امنای استانی طی حکمی، دبیرهیات امنای استانی دانشگاه آزاد اسلامی در استان زنجان را منصوب کرد.

تاریخ: 1396/11/04 - 14:04


انتصاب دبیرهیات امنای استانی دانشگاه آزاد اسلامی در استان زنجان
دکتر فرهاد رهبر رئیس دانشگاه آزاد اسلامی و رئیس هیات های امنای استانی طی حکمی، دبیرهیات امنای استانی دانشگاه آزاد اسلامی در استان زنجان را منصوب کرد.

به گزارش روابط عمومی دانشگاه آزاد اسلامی، با استناد به بند 2 ماده یک مصوبه 721 جلسه مورخ 2/8/91 شورای عالی انقلاب فرهنگی ،موضوع ترکیب و وظایف و اختیارات هیات امنای استانی دانشگاه آزاد اسلامی، دکتر یدالله رجائی ریاست محترم دانشگاه آزاد اسلامی زنجان به عنوان دبیر هیات امنای دانشگاه آزاد اسلامی استان زنجان منصوب شدند.

این انتصاب ارزنده را خدمت ایشان و خانواده بزرگ دانشگاه آزاد اسلامی زنجان تبریک عرض می نماییم.