.::.قابل توجه داشجویان دکتری.::.

زمان امتحان جامع

تاریخ: 1396/09/20 - 14:06


قابل توجه داشجویان دکتری

قابل توجه داشجویان دکتری
پیرو اطلاعیه ها ی پیشین ازمون جامع  دکتری در روزهای چهارشنبه و پنج شنبه هفته جاری (22و23) اذر 1396 در سالن شماره 300 دانشکده علوم تربیتی برگزار می گردد ساعت ازمون طرف صبح از ساعت 9 و طرف بعد از ظهراز ساعت  14 شروع می شود.