تسلیت - دانشگاه آزاد اسلامی واحد زنجاندانشگاه آزاد اسلامی واحد زنجان

.::.تسلیت.::.

◾️درگذشت ناگهانی دانشجوی دکتری برق دانشگاه آزاد اسلامی زنجان اسوه ادب و اخلاق، مرحوم میرمحمود حسینی رابه جامعه دانشگاهی وخانواده محترمشان تسلیت عرض می نماییم.◾️

تاریخ: 1396/08/29 - 18:20


تسلیت

◼️متن پیام تسلیت رئیس دانشگاه آزاد اسلامی واحد زنجان به مناسبت درگذشت ناگهانی دانشجوی مقطع دکتری برق این دانشگاه و عضو هیات علمی واحد میانه