تسلیت - دانشگاه آزاد اسلامی واحد زنجاندانشگاه آزاد اسلامی واحد زنجان

.::.تسلیت.::.

حادثه دلخراش و تكان دهنده زلزله شامگاه يك شنبه كه موجب جان باختن و زخمي شدن تني چند از هم وطنان عزيزمان شده است، سبب تألم و تأثر شديد گرديد.

تاریخ: 1396/08/25 - 17:25


تسلیت

حادثه دلخراش و تكان دهنده زلزله شامگاه يك شنبه كه موجب جان باختن و زخمي شدن تني چند از هم وطنان عزيزمان شده است، سبب تألم و تأثر شديد گرديد.
دانشگاه آزاد اسلامی زنجان ضمن تسليت اين مصيبت به تمامي مردم شريف ايران و علي الخصوص مردم قهرمان كرمانشاه، از درگاه ايزدمنان براي درگذشتگان غفران الهي، براي مجروحان سلامتي و براي بازماندگان صبر مسئلت دارد.

روابط عمومی دانشگاه آزاد اسلامی زنجان