.::.مهلت انتخاب رشته آزمون كارشناسي ارشد دانشگاه آزاد اسلامی زنجان برای سال 96 تا پايان روز شنبه 17 تير ماه تمديد شد ..::.

مهلت انتخاب رشته آزمون كارشناسي ارشد دانشگاه آزاد اسلامی زنجان برای سال 96 تا پايان روز شنبه 17 تير ماه تمديد شد .

تاریخ: 1396/04/11 - 17:40


مهلت انتخاب رشته آزمون كارشناسي ارشد دانشگاه آزاد اسلامی زنجان برای  سال 96 تا پايان روز شنبه 17 تير ماه تمديد شد .

مهلت انتخاب رشته آزمون كارشناسي ارشد دانشگاه آزاد اسلامی زنجان برای  سال 96 تا پايان روز شنبه 17 تير ماه تمديد شد.

کلیه متقاضیان آزمون کارشناسی ارشد که در آزمون سازمان سنجش نمره حد نصاب لازم را کسب کرده اند می توانند در بزرگترین دانشگاه استان، دانشگاه آزاد اسلامی زنجان در رشته های زیر ادامه تحصیل دهند.   برای ثبت نام تا تاریخ 17 تیر ماه می توانید به سامانه ثبت نام به آدرس  www.azmoon.org   مراجعه کرده و کد رشته های زیر را انتخاب نمایید.

برای کسب اطلاعات بیشتر به سایت دانشگاه به آدرس www.iauz.ac.irو سامانه تلگرام دانشگاه به آدرس @iauzgradمراجعه نمایید.

روابط عمومي دانشگاه آزاد اسلامي استان زنجان