.::.اداره کل امور ورزشی دانشگاه آزاد اسلامی زنجان برگزار می کند.::.

اداره کل امور ورزشی دانشگاه آزاد اسلامی زنجان برگزار می کند

تاریخ: 1396/02/21 - 13:19


اداره کل امور ورزشی دانشگاه آزاد اسلامی زنجان برگزار می کند:

کلاس های فوق برنامه آموزشی دانشگاه آزاد ترم تابستان برگزار می شود

بسکتبال               ژیمیناستیک            آمادگی جسمانی              فوتبال         اسکیت         تنیس روی میز

والیبال                 کشتی                  پیلاتس                       فوتسال         بدمینتون         شطرنج

         با مربیان تراز اول و اساتید دانشگاه برای تمامی سنین

محل مراجعه : اعتمادیه-دانشگاه آزاد اسلامی – سالن شماره (1)

                  سایت امام (ره)- دانشگاه آزاد اسلامی – سالن شماره (2)

                 فاتح – دانشگاه سما- اداره تربیت بدنی – سالن شماره (3)