.::.کارگاه مقدماتی آسیب های استعمال مواد مخدر، پیشگیری و درمان.::.

حوزه معاونت دانشجویی_فرهنگی واحد زنجان

تاریخ: 1396/02/18 - 19:47


کارگاه مقدماتی آسیب های استعمال مواد مخدر، پیشگیری و درمان

کارگاه مقدماتی آسیب های استعمال مواد مخدر، پیشگیری و درمان برای کارکنان ارجمند دانشگاه آزاد اسلامی زنجان، ساعت 8 الی 12 مورخه 96/2/17 در سالن کنفرانس برگزار گردید.

حوزه معاونت دانشجویی_فرهنگی واحد زنجان.

 

برای مشاهده گالری تصاویر روی لینک آلبوم کلیک نمایید.