.::.برگزاری کلاسهای آموزش نحوه مقاله نویسی.::.

زمان:یکشنبه و دوشنبه 17 و 18 اردیبهشت ماه

تاریخ: 1396/02/12 - 12:40


⭕️توجه                                      توجه⭕️

به صورت رایگان
زمان:یکشنبه و دوشنبه 17 و 18 اردیبهشت ماه
جهت ثبت نام به دفتر تشکل (روبه روی کلاس 112) مراجعه و یا از طریق آی دی @maghale_toloo اقدام نمایید.
ظرفیت ثبت نام محدود میباشد.
@tashakoltoloo