.::.هیئت علمی.::.

هیئت علمی مرتبه علمی سوابق آموزشی دانشکده
حوریه یحیاییاستادیاردانشکده علوم پایه وپزشکی - 1
سحر یزدانی کهنه شهریاستادیاردانشکده برق وکامپیوتر - 1
سیدکامران یگانگیمربیدانشکده برق وکامپیوتر - کامپیوتر
فریده یغماییدانشیاردانشکده پرستاری ومامایی - 1
ناصر یوسفیمربیدانشکده فنی مهندسی - 1
آ | ا | ب | پ | ت | ث | ج | چ | ح | خ | د | ذ | ر | ز | س | ش | ص | ط | ظ | ع | غ | ف | ق | ک | ل | م | ن | و | ی |