.::.اخبار دانشگاه .::.

اطلاعیه شماره (3) دانشگاه آزاد اسلامی زنجان...
پذیرفته شدگان بر
2020/20/10
اطلاعیه شماره (2) پذیرفته شدگان ورودی جدید کارشناسی و کاردان...
پذیرفته شدگان بر
2020/18/10
اطلاعیه شماره (1) ویژه پذیرفته شدگان ورودی جدید کارشناسی و ک...
اطلاعیه شماره (1)
2020/16/10
کلاس های آموزشی برخط
http://vadana18.iauec.ac.ir/lo
2020/04/10
لیست رشته های بدون آزمون دانشگاه آزاد اسلامی واحد زنجان...
دانشگاه آزاد اسل
2020/28/09
لیست شماره های تلفن تماس کارشناسان آموزش و مدیران واحد زنجان...
به اطلاع دانشجوی
2020/18/09
اطلاعیه های ثبت نام
1
2020/13/09
لیست شماره های تلفن های تماس دانشگاه آزاد اسلامی واحد زنجان...
لیست شماره های ت
2020/12/09
سامانه انتخاب واحد پژوهشیار
سامانه انتخاب وا
2020/10/09
برنامه زمان بندی انتخاب واحد دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی ...
بر اساس برنامه ز
2020/07/09
آگهی مزایده عمومی – نوبت دوم /«یک فضای آزمایشگاهی وکارگاهی ب...
دانشگاه آزاد اسل
2020/02/09
آگهی مزایده عمومی – نوبت دوم / «ساختمان سلف سرویس در سایت عل...
دانشگاه آزاد اسل
2020/02/09
آگهی مزایده عمومی – نوبت دوم / «دو دستگاه وسیله نقلیه کارکرد...
دانشگاه آزاد اسل
2020/02/09
سامانه مدیریت یکپارچه امور آموزشی دانشگاه آزاد اسلامی (آموزش...
1
2020/23/08
«فرهیختگان» گزارش می‌دهد؛ مدارس الگوی دانشگاه آزاد به‌دنبال ...
با توجه به رهنمو
2020/17/08
رئیس مرکز سنجش و پذیرش وامور فارغ التحصیلی دانشگاه آزاد اسل...
رئیس مرکز سنجش و
2020/13/08
رئیس دانشگاه آزاد اسلامی استان زنجان: 28 درصد جمعیت دانشجویی...
رئیس دانشگاه آزا
2020/13/08
جزئیات پذیرش براساس سوابق تحصیلی در مقاطع کاردانی ناپیوسته و...
به گزارش روابط ع
2020/28/07
دکتر طهرانچی: نگاه ما در دوره جدید مدیریت، عبور از تمرکزگرای...
به گزارش روابط ع
2020/27/07
مراسم معارفه «دکتر محمدمهدی فداکار» به عنوان سرپرست معاونت ت...
مراسم معارفه «دک
2020/26/07
اطلاعیه مهم و فوری / 28 تیرماه 1399 / قابل توجه دانشجویان گر...
سیستم نرم افزار
2020/18/07
رئیس دانشگاه آزاد اسلامی استان زنجان: نمی‌توان طرح حجاب و عف...
رئیس دانشگاه آزا
2020/13/07
پیام تبریک رئیس دانشگاه آزاد اسلامی استان زنجان به مناسبت فر...
رئیس دانشگاه آزا
2020/22/06
توسط دکتر مشکینی دستورالعمل ساعت کار کارکنان دانشگاه آزاد اس...
به گزارش روابط ع
2020/17/06
رئیس دانشگاه آزاد اسلامی استان زنجان: امتحانات دانشگاه آزاد...
رئیس دانشگاه آزا
2020/15/06
امتحانات دانشگاه آزاد اسلامی استان زنجان به تعویق افتاد...
روابط عمومی دانش
2020/11/06
از سوی دکتر خسروپناه سرفصل و تعداد ساعات تدریس درس اندیشه‌ها...
معاون علوم انسان
2020/09/06
اطلاعیه در خصوص امتحانات نیمسال دوم 98-99...
اطلاعیه در خصوص
2020/09/06
دستورالعمل بهداشتی برگزاری امتحانات حضوری دانشگاه آزاد اسلام...
به گزارش روابط ع
2020/08/06
دستورالعمل تقویم آموزشی و امتحانات پایان ترم رشته های پزشکی ...
به گزارش روابط ع
2020/07/06
1