دانشگاه آزاد اسلامی واحد زنجان
نسخه چاپی

هادی رسولی

اطلاعات تماس
www.site.com
تلفن: 0241555555
فکس: 0241555555
مرتبه علمی
استاد
دانشکده
دانشکده علوم انسانی و اجتماعی
کامپیوتر
درباره
آخرین به روزرسانی: 2013/07/11

1.

B.Sc


کامپیوتر, زنجان, زنجان, ایران, 1392.10.1
Thesis Title:تحلیل سیستم های فازی
Supervisor:دکتر افشارچی

توضیحات سوایق تحصیلی

1. طراحی پرتال

طراحی پرتال

Top