دانشگاه آزاد اسلامی واحد زنجان
نسخه چاپی

آتوسا تیموری

اطلاعات تماس
تلفن: 09125409370
مرتبه علمی
استادیار
دانشکده
دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی
1
درباره
آخرین به روزرسانی: 2020/04/10

1.

B.Sc


تربیت بدنی و علوم ورزشی, تهران, تهران, ایران, 1382
2.

M.S


مدیریت ورزشی, تهران, تهران, ایران, 1385/05/12
Thesis Title:مقایسه عملکرد مرکز توسعه ورزش همگانی و مرکز توسعه قهرمانی ایران بر اساس مدل وایزبورد
Supervisor:دکتر سید نصراله سجادی
3.

Ph.D


تربیت بدنی و علوم ورزشی - گرایش مدیریت و برنامه ریزی در تربیت بدنی, دانشگاه آزاد اسلامی- واحد علوم و تحقیقات تهران, تهران, ایران, 12/ 5/ 89
Thesis Title:ارتباط بین تعالی سازمانی با کیفیت زندگی کاری و تمایل به تغییر مدیران و اعضای هیات علمی در دانشگاه های آزاد اسلامی و ارائه یک مدل مطلوب
Supervisor:آقای دکتر امیراحمد مظفری
1.

انگلیسی


صحبت: Good, خواندن: Good, نوشتن: Good
1.

پیمایشی در تبیین کیفیت خدمات ورزشی دانشگاه های شهر زنجان با استفاده از مدل سروکوال و ارائه راهکارهای ارتقاء


Status: Running, Executers: آتوسا تیموری, Sponser: دانشگاه آزاد اسلامی واحد زنجان, Location: شهر زنجان, Main Partners: سعید اشرفی- رضا صادقی, 1394
2.

ارتباط بین موازنه تصمیم گیری با مراحل تغییر رفتار ورزشی در جانبازان و معلولان شهر زنجان


Status: Completed, Executers: آتوسا تیموری, Sponser: دانشگاه آزاد اسلامی واحد زنجان, Location: شهر زنجان, Main Partners: سعید اشرفی, 1392-1393
3.

عارضه یابی باشگاه ها و مجموعه های ورزشی شهر زنجان با استفاده از مدل EFQM و ارائه راهکارهای مطلوب


Status: Completed, Executers: آتوسا تیموری, Sponser: دانشگاه آزاد اسلامی واحد زنجان, Location: شهر زنجان, 1389-1390
4.

اولویت بندی عوامل موثر بر عملکرد هیات های ورزشی منتخب استان زنجان بر اساس مدل وایزبورد با روش تکنیک تحلیل سلسله مراتبی (AHP)


Status: Completed, Executers: آتوسا تیموری, Sponser: اداره کل ورزش و جوانان استان زنجان, Location: استان زنجان, 1392-1393

راهنما

1.

شناسایی و طبقه بندی موانع مشارکت بخش خصوصی در ورزش استان زنجان و ارایه راهکارهایی به منظور رفع آنها


احسان نصیری,
M.S, مدیریت ورزشی, تابستان 1397
2.

بررسی رابطه برخی از سبکهای رهبری با وفاداری مشتریان و بهره وری باشگاه های ورزشی درشهر زنجان


امید فرهادی,
M.S, مدیریت ورزشی, تابستان 1397
3.

الویت بندی برخی از عوامل موثر بر ایمنی و بهداشت تجهیزات و اماکن سرپوشیده ورزشی در شهر زنجان


سید سعید صمدی,
M.S, مدیریت ورزشی, تابستان 1397
4.

مقایسه میزان تحقق اهداف درس تربیت بدنی پس از اجرای طرح تحول بنیادین در بین پایه های تحصیلی دانش آموزان پسر و دختر دوره ابتدایی شهر زنجان


محمود مرادی,
M.S, مدیریت ورزشی, 1397
5.

بررسی رابطه بین کیفیت زندگی کاری با رفتار شهروندی سازمانی معلمان تربیت بدنی مدارس دخترانه ناحیه 2 شهر زنجان


فاطمه سالارپور,
M.S, مدیریت ورزشی, تابستان 1397
6.

بررسی برخی عوامل موثر بر قصد خرید محصولات ورزشی از دیدگاه ورزشکاران نخبه استان زنجان


نرگس رمضانی,
M.S, مدیریت ورزشی, تابستان 1397
7.

رابطه کیفیت خدمات با رضایت مندی مشتریان باشگاه های ورزشی بانوان در شهر زنجان


سوگل قریشی,
M.S, مدیریت ورزشی, شهریور 1397
8.

رابطه بین کیفیت خدمات و رفتار مصرف کننده ورزشی بواسطه ارزش ادراک شده خدمات ورزشی (استخرهای شهر زنجان)


ماهرخ رجبی,
M.S, مدیریت ورزشی,
9.

تعیین علل عدم حمایت مالی از رشته والیبال در استان زنجان


مهدی صحبتی,
M.S, مدیریت ورزشی, تابستان 1397
10.

بررسی تفاوت عملکرد مدارس متوسطه دوم ناحیه یک استان زنجان بر اساس ویژگی های سازمان یادگیرنده


سمانه نصیری,
M.S, مدیریت آ»وزشی, تابستان 1395
11.

مقایسه تاثیر روش های تدریس با فناوری اطلاعات و سنتی بر یادگیری برخی مفاهیم درس ریاضی بین دانش آموزان پسر پایه هفتم (منطقه زنجانرود)


جهانگیر رحمتی,
M.S, مدیریت آموزشی, تابستان 1395
12.

رابطه استفاده از شبکه های اجتماعی (مجازی) با مهارت های تفکر انتقادی بین دانش آموزان دوره دوم متوسطه شهر زنجان


طاهر غنی لو,
M.S, مدیریت آ»وزشی, تابستان 1395
13.

بررسی رابطه آموزش های دوره مهارت های فنی و حرفه ای با ایجاد زمینه اشتغال فارغ التحصیلان پسر هنرستان های کاردانش ناحیه 1و2 زنجان


محمد حدیدی,
M.S, مدیریت آموزشی, تابستان 1395
14.

بررسی رابطه بین سبک رهبری مدیران و رضایت مندی شغلی دبیران تربیت بدنی مقطع متوسطه شهر زنجان


بهنام کاظمی,
M.S, مدیریت آموزشی,
15.

تاثیر ورزش در پیشرفت تحصیلی دانش آموزان دختر دوره ابتدایی ناحیه یک شهر زنجان


سیده ثروت میری,
M.S, مدیریت آموزشی,
16.

بررسی رابطه بین مدیریت تغییر و عملکرد مدیران مدارس متوسطه ناحیه2 شهر زنجان


عباس نعمتی,
M.S, مدیریت آموزشی,
17.

بررسی رابطه منابع قدرت مدیران با رضایت شغلی معلمان مدارس ابتدائی شهرستان ماهنشان


بهرام صبوری نیا,
M.S, مدیریت آموزشی,
18.

بررسی رابطه بین سبك رهبري (تحول گرا و تعامل گرا) مدیران با تعهد سازماني دبیران مدارس شهرستان طارم


حسن چهره گشا,
M.S, مدیریت آموزشی,
19.

بررسی ارتباط تعهد سازمانی و رضایت شغلی بین معلمان ابتدایی شهرستان ایجرود


بهرام حیدری,
M.S, مدیریت آموزشی, 1394/6/4

مشاور

1.

بررسی برخی عوامل موثر در ارتقاء جایگاه تربیت بدنی مدارس ابتدایی شهرستان ماهنشان از دیدگاه معلمان


ابراهیم رضایی,
M.S, مدیریت ورزشی, تابستان 1397
2.

رابطه بین سبک های رهبری مربیان و میزان تنیدگی بازیکنان فوتسال شهرستان تکاب


مهدی واعظ تکانتپه,
M.S, مدیریت ورزشی, تابستان 1397
3.

ارتباط گرایش کارآفرینی و مشتری مداری با عملکرد مالی باشگاه های خصوصی شهر زنجان


محسن اصفهانی,
M.S, مدیریت ورزشی,
4.

ارتباط فرهنگ سازمانی با میزان خلاقیت شغلی مدیران ورزشی شهرستان تکاب


فرزاد ارجمند,
M.S, مدیریت ورزشی, شهریور 1397

Farsi

1.

آشنایی با استانداردها و تاسیسات ورزشی (به انضمام طرز ترسیم زمینهای ورزشی و نحوه ساخت و نصب وسایل ورزشی)


Authors: آتوسا تیموری- رضا صادقی- محمدرضا چنگیزی
فارسی, Publisher: معاونت پژوهشی دانشگاه آزاد اسلامی واحد زنجان, 1393, اول, تالیف
2.

تربیت بدنی عمومی 1و2


Authors: آتوسا تیموری
فارسی, Publisher: معاونت پژوهشی دانشگاه آزاد اسلامی واحد زنجان, 1390, اول, تالیف

ارائه ها و خلاصه ها

English

1.

studying the differences of second grade high schools performance in district one of Zanjan province based on the features of learning organization


سومین کنفرانس جهانی روانشناسی و علوم آموزشی، حقوق و علوم اجتماعی
Location: شیراز,
Date: 10 نوامبر 2016-
Authors: سمانه نصیری- آتوسا تیموری
Type : سخنرانی, Lecturer,
2.

Relationship servant leadership and organizational socialization in department of youth and sports in Zanjan province staff


Date: 2015-
Authors: آتوسا تیموری- سعید اشرفی- علیرضا آراسته
Type : خلاصه, Journal: ژورنال بین المللی مطالعات ورزشی- نشر تحقیقات علمی, Volume: 5, Issue: 2251-7502, others,
3.

Strategies Development of Sport for All in Zanjan Province


Date: 2014-
Authors: آتوسا تیموری- علی زارعی- ناصر تقی بیگلو
Type : خلاصه, Journal: ژورنال بین المللی مطالعات ورزشی- نشر تحقیقات علمی, Volume: 4, Issue: 2251-7502, others,
4.

Examine the relationship of perceived benefits to stages of exercise behavior change in the disabled in Zanjan


Date: 2014-
Authors: آتوسا تیموری- سعید اشرفی
Type : خلاصه, Journal: ژورنال بین المللی مطالعات ورزشی- نشر تحقیقات علمی, Volume: 4, Issue: 2251-7502, others,
5.

Examine the the perceived benefits of physical activity participation rate of persons with disabilities in physical activity


هشتمین کنگره بین المللی تربیت بدنی و علوم ورزشی
Location: تهران,
Date: 30 بهمن 1393-1 اسفند 1393
Authors: آتوسا تیموری- سعید اشرفی
Type : پوستر, others,

Farsi

1.

ارتباط بین ساختار سازمانی با کارآفرینی سازمانی در وزارت ورزش و جوانان


سومین کنفرانس بین المللی پژوهش های کاربردی در تربیت بدنی علوم ورزشی و قهرمانی
Location: تهران,

Authors: حسین کردلو- آتوسا تیموری
Type : سخنرانی, Lecturer,
2.

بررسی ارتباط کیفیت خدمات و رفتار مصرف کننده ورزشی در استخرهای شهر زنجان


سومین کنفرانس بین المللی علوم ورزشی
Location: تهران,
Date: 8 دی ماه 1395-
Authors: آتوسا تیموری- ماهرخ رجبی اصلی
Type : پوستر, others,
3.

رابطه کیفیت خدمات و وفاداری رفتاری مصرف کننده ورزشی بواسطه ارزش ادراک شده خدمات در استخرهای شهر زنجان


همایش بین المللی پژوهش های نوین در مطالعات مدیریت
Location: تهران,
Date: 27 آبان 1395-
Authors: آتوسا تیموری- ماهرخ رجبی اصلی
Type : سخنرانی, Lecturer,
4.

ارتباط بین مزایای درک شده با مراحل تغییر رفتار ورزشی در معلولان شهر زنجان


Date: 2014-
Authors: آتوسا تیموری- سعید اشرفی
Type : خلاصه, Journal: ژورنال بین المللی مطالعات ورزشی- نشر تحقیقات علمی, No: 4, others,
5.

مقایسه عوامل بازدارنده فعالیت ورزشی با مراحل تغییر رفتار ورزشی در زنان معلول شهر ارومیه


همایش ملی مدیریت ورزشی
Location: دانشگا ه الزهرا- تهران,
Date: 1392-
Authors: آتوسا تیموری- سعید اشرفی
Type : پوستر, others,
6.

چگونگی گذراندن اوقات فراغت مردم شهرستان تبریز با تاکید بر فعالیت های ورزشی


همایش ملی مدیریت ورزشی
Location: دانشگا ه الزهرا- تهران,
Date: 1392-
Authors: آتوسا تیموری
Type : پوستر, others,
7.

بررسی نقش عوامل جامعه پذیری بر انگیزه ورزشی کشتی گیران نوجوان


همایش ملی دستاوردهای نوین علمی در تربیت بدنی
Location: واحد قائمشهر,
Date: 1392-
Authors: آتوسا تیموری- سعید اشرفی
Type : پوستر, others,
8.

بررسی ارتباط بین کیفیت زندگی کاری با سلامت عمومی سالمندان شرکت کننده در ورزشهای تفریحی


همایش ملی دستاوردهای نوین علمی در تربیت بدنی
Location: واحد قائمشهر,
Date: 1392-
Authors: آتوسا تیموری- سعید اشرفی
Type : سخنرانی, Lecturer,
9.

عارضه یابی باشگاه ها و مجموعه های ورزشی شهر زنجان با استفاده از مدل EFQM و ارائه راهکارهای مطلوب


Date: 2012-
Authors: آتوسا تیموری
Type : خلاصه, Journal: ژورنال بین المللی تحقیقات دانشگاهی در علوم اجتماعی و تجاری, others,
10.

نقش مدیران ورزشی و رضایت شغلی کارکنان


Date: 2013-
Authors: آتوسا تیموری- زهرا نوبخت رمضانی
Type : خلاصه, Journal: ژورنال اروپایی علوم زیست شناسی تجربی (ISI), others,
11.

ارتباط بین تعالی سازمانی با کیفیت زندگی کاری و تمایل به تغییر اعضای هیات علمی گروه های تربیت بدنی واحدهای دانشگاه آزاد اسلامی و ارائه یک الگوی مناسب


Date: 2012-
Authors: آتوسا تیموری- سید امیر احمد مظفری- فریدون تندنویس
Type : خلاصه, Journal: تحقیقات علمی کاربردی و پایه (ISI), others,
12.

مقایسه کیفیت زندگی مرتبط با سلامتی اعضای هیات علمی فعال و غیرفعال دانشگاه آزاد اسلامی واحد قزوین


دومین همایش منطقه ای ورزش برای همه
Location: زنجان,
Date: 1388-
Authors: آتوسا تیموری- زهرا نوبخت رمضانی
Type : پوستر, Journal: مجموعه مقالات دومین همایش منطقه ای ورزش برای همه, Participant,
13.

مقایسه دو روش تدریس آموزش ورزش سنتی در افزایش فعالیت دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی


دومین همایش منطقه ای ورزش برای همه
Location: زنجان,
Date: 1388-
Authors: آتوسا تیموری- زهرا نوبخت رمضانی
Type : سخنرانی, Journal: مجموعه مقالات دومین همایش منطقه ای ورزش برای همه, Lecturer,
14.

بررسی و مقایسه عملکرد مرکز توسعه ورزش همگانی و تفریحی و مرکز توسعه ورزش قهرمانی سازمان تربیت بدنی ایران بر اساس مدل وایزبورد


Location: تهران,
Date: 1388-
Authors: آتوسا تیموری- نصرالله سجادی- حبیب هنری
Type : خلاصه, Journal: نشریه علمی پژوهشی پژوهش در علوم ورزشی (ISC), others,
15.

زندگی همراه با تندرستی از طریق ورزش و تغذیه سالم


Date: 1380-
Authors: آتوسا تیموری
Type : خلاصه, Journal: ماهنامه علمی تحلیلی آموزشی ورزش دانشگاه, No: 170, others,
1.

عضو باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان دانشگاه آزاد اسلامی زنجان


Activity Type:Member
1. مدیریت ورزشی- بازاریابی ورزشی
Top