دانشگاه آزاد اسلامی واحد زنجان
نسخه چاپی

مهدی افشار

اطلاعات تماس
آدرس: .
مرتبه علمی
مربی
دانشکده
دانشکده علوم پایه وپزشکی
1
درباره
آخرین به روزرسانی: 2020/23/08

1.

M.Sc


مرکز تحصیلات تکمیلی در علوم پایه, زنجان, ایران, 1383
2.

B.Sc


ریاضی محض, دانشگاه تهران, تهران, ایران, 1381
1.

ترکی


صحبت: Native, خواندن: Medium, نوشتن: Medium
2.

انگلیسی


صحبت: Medium, خواندن: Good, نوشتن: Medium

B.Sc

1.

آمار و احتمال مهندسی


برق, دانشکده برق و کامپیوتر,B.Sc.
2.

ریاضی 6


کاردانی عمران, B.Sc.
3.

ریاضی عمومی دو


ژنتیک, B.Sc.
4.

ریاضی عمومی یک


شیمی دارویی, دانشکده علوم پایه,B.Sc.
1.

مدرسه تابستانی بهینه سازی و کنترل


CIMPA, اسپانیا, خلاصه, Learner
1.

همریختی های میان توصیف کننده های ساختاری و معرفی اطلاعات به عنوان یک پایای ساختاری و نقش آن به عنوان توصیف کننده


Status: Completed, Executers: مهدی افشار, Sponser: دانشگاه آزاد اسلامی واحد زنجان, Location: دانشگاه آزاد اسلامی واحد زنجان, Main Partners: پیام ناصر طیوب, 2012-2012
1. Mathematical biology
2. Dynamical systems and differential equation
3. Control theory
4. Mathematical modelling
Top