دانشگاه آزاد اسلامی واحد زنجان
نسخه چاپی

زینب صحرائیان

اطلاعات تماس
تلفن: 02433421001
آدرس: زنجان اعتمادیه دانشکده علوم پایه و پزشکی
مرتبه علمی
استادیار
دانشکده
دانشکده علوم پایه وپزشکی
1
درباره