دانشگاه آزاد اسلامی واحد زنجان
نسخه چاپی

راضیه مقدم

اطلاعات تماس
تلفن: 09125411324
آدرس: زنجان خیابان سعدی شمالی خیابان بهر پلاک147
مرتبه علمی
مربی
دانشکده
دانشکده پرستاری ومامایی
1
درباره
آخرین به روزرسانی: 2019/24/02

1.

Ph.D


دانشجوی دکترای تخصصی مدیریت خدمات بهداشتی درمانی, دانشگاه علوم تحقیقات, تهران, ایران, ازمون جامع را داده ام
Thesis Title:طراحی الگوی مدیریت بهداشتی......
Supervisor:اقای دکتر جمال الدین طبیبی
2.

M.S


مامایی گرایش بهداشت مادر و کودک, علوم پزشکی شهید بهشتی, تهران, ایران, 1390
Thesis Title:بررسی تاثیر امگا3 بر اختلالات وازوموتور در زنان یائسه
Supervisor:خانم دکتر ازگلی
1.

انگلیسی


صحبت: Medium, خواندن: Good, نوشتن: Medium
1.

کسب عنوان مقاله برتردانشگاه علوم پزشکی علوم پزشکی شهید بهشتی1390


2.

فارغ ا لتحصیل رتبه اول کاردانی مامایی از دانشگاه علوم پزشکی زنجان 1370 - فارغ ا لتحصیل کارشناسی مامایی از دانشگاه علوم پزشکی ایران تهران1373 - فارغ التحصیل رتبه اول کارشناسی ارشد مامایی از دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی 1390 - عضو استعدادهای درخشان دانشگ


1.

کارگاه اصول نسخه نویسی در مامایی و زنان


دانشگاه ازاد اسلامی واحد زنجان, دانشگاه ازاد اسلامی واحد زنجان, پاییز 1396 سخنرانی, Lecturer
2.

کارگاه معاینات فیزیکی


دانشگاه ازاد اسلامی واحد زنجان, دانشگاه ازاد اسلامی واحد زنجان, پاییز 1396 سخنرانی, Lecturer
3.

کارگاه احیای اطفال


دانشگاه ازاد اسلامی واحد زنجان, دانشگاه ازاد اسلامی واحد زنجان, پاییز 1396 سخنرانی, Lecturer
4.

مدرس،کارگاه احیای نوزاد.


دانشگاه ازاد اسلامی واحد زنجان, دانشگاه ازاد اسلامی واحد زنجان, از1390 تا کنون سخنرانی, Lecturer
5.

مدرس. کارگاه طریقه کار با اندنوت.دانشگاه آزاد اسلامی.پاییز 1393


دانشگاه ازاد اسلامی واحد زنجان, دانشگاه ازاد اسلامی واحد زنجان, پاییز 1393 سخنرانی, Lecturer
1.

بررسی تاثیر مدل مشاوره PLLISIT بر عملکرد جنسی زنان باردار.


Status: Completed, Executers: فاطمه رستم خانی, Sponser: دانشگاه ازاد اسلامی واحد زنجان, Location: دانشگاه علوم پزشکی زنجان, Main Partners: راضیه مقدم - معصومه شاکری, 1393-1394
2.

بررسی تاثیر روغن ماهی بر کیفیت زندگی در زنان میان سال یائسه.


Status: Completed, Executers: مجری مقدم ر اضیه, Sponser: دانشگاه ازاد اسلامی واحد زنجان, Location: دانشگاه علوم پزشکی زنجان, Main Partners: فاطمه رستم خانی- سیده سوسن رئوفی, 1392-1393

Farsi

1.

اصول تغذیه مادر و کودک


Authors: راضیه مقدم-فاطمه رستم خانیSafarzadeh AE, Assadi SM ,
فارسی, Publisher: پرک-قزوین, 1395, اول, تالیف
2.

هپاتیت در بارداری


Authors: فاطمه رستم خانی-راضیه مقدم
فارسی, Publisher: نیکان - زنجان, 1394, اول, تالیف
3.

مشکلات شایع میانسالی – مرافبتها و پیشگیری


Authors: راضیه مقدم- سعیده نجفی
فارسی, Publisher: انتشارات پرک-قزوین, 1394, تالیف
4.

داروهای مجاز مامایی


Authors: 2- فاطمه رستم خانی، راضیه مقدمOtolaryngology ,Head and Neck Surgery ,
فارسی, Publisher: انتشارات نیکان زنجان, 1393, اول, تالیف
5.

منبع نویسی در علوم پزشکی


Authors: 1- راضیه مقدم، فاطمه رستم خانی
فارسی, Publisher: انتشارات نیکان کتاب.1392. ( تألیف), 1392, اول, تالیف

Farsi

1.

آسم و آلرژی در بارداری– مرافبتها و پیشگیری


Authors: الهام دهقانپور-راضیه مقدمSharifi V, Assadi SM, Mohammadi MR,
1395, Publisher: پرک - قزوین, 1395, اول, تالیف

مقالات

English

1.

The Contributing Factors Associated with Breastfeeding duration in Iranian Mothers, 2012


Authors: Shakeri M, MS.c1 (Corresponding author), Mojtahedi Y, MD2, Rostamkhani F, MS.c 1, Moghadam R, MS.c 1

Download

Farsi

ارائه ها و خلاصه ها

English

1.

Effect of Fish Oil Supplementation on Physical Health among Middle Aged Women


5thInternational Conference on Healthcare and Life Science Research
Location: Stanbul,Turkiey,
Date: 14-15 Aug 2015-14-15 Aug 2015Type : Presentaion, Lecturer,
2.

Effect of omega3 supplementation on Quality of Life in middle aged womens


5thInternational Conference on Healthcare
Location: Kotabaharo USM,
Date: 24-25 May 2013-24-25 May 2013Type : Poster, Lecturer,
3.

Effect of omega3 supplementation on night sweats in middle aged womens


کنگره بین المللی سلامت
Location: Kotabaharo USM ,
Date: 24-25 May 2013-24-25 May 2013Type : Presentaion, Lecturer,
4.

The Relationship between Quality of Life and influential factors in Infertile Couples


کنگره بین المللی تولید مثل و فرزندآوری.
Location: سالن همایش های رازی,
Date: 29اردیبهشت1395-31اردیبهشت1395Type : Poster, Lecturer,
5.

The Relationship between Mental health and influential factors in Infertile Couples


کنگره بین المللی تولید مثل و فرزندآوری
Location: سالن همایش های رازی,
Date: 29اردیبهشت1395-31 اردیبهشت 1395Type : Poster, Lecturer,
6.

TitleTheEffect of Fish Oil Supplementation on Mental health among Menopausal Women: A Randomized, Double-Blind, Placebo-Controlled Trial.


کنگره بین المللی چالش های بالینی در مامایی زنان و ناباروری
Location: دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی,
Date: 28بهمن1394-30بهمن 1394Type : Poster, Lecturer,
7.

Effect of Eicosapentaenoic acid (EPA) and Docosahexaenoic acid (DHA) on Quality of Life among Middle Age Women


کنگره بین المللی زنان مامایی .
Location: سالن همایش های رازی,
Date: 17مهر-19مهر1394Type : Poster, Lecturer,
8.

Effect of Eicosapentaenoic acid (EPA) and Docosahexaenoic acid (DHA) Supplementation on Hot Flashes in Menopausal Women: A Randomized, Double - Blind, Placebo- Controlled Clinical Trial


کنگره بین المللی سلامت زنان
Location: دانشگاه علوم پزشکی شیراز,
Date: 26خرداد1394-27خرداد1394Type : Poster, Lecturer,
9.

Effect of Fish Oil Supplementation on Quality of Life among Middle Age Women: A Randomized, Double-Blind, Placebo-Controlled Trial


کنگره بین المللی سلامت زنان
Location: دانشگاه علوم پزشکی شیراز ,
Date: 26 خرداد. 1394- 27 خرداد. 1394 Type : Poster, Lecturer,
10.

Effect of Omega3 Supplementation on Night Sweats among Middle Aged Women: A Randomised, Double Blind, Placebo- Controlled Clinical Trial


همایش دانشجویان د انشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
Location: دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی,
Date: 26اذر 1390-27اذر 1390Type : Poster, Lecturer,
11.

Effect of Omega3 Supplementation on Night Sweats among Middle Aged Women: A Randomised, Double Blind, Placebo- Controlled Clinical Trial


کنگره بین المللی زنان و مامایی
Location: د انشگاه علوم پزشکی مشهد.,
Date: 3خرداد1390-5خرداد1390Type : Presentaion, Lecturer,

Farsi

1.

تأثیر طب سنتی بر علائم وازوموتور یائسگی


همایش طب دارویی و مکمل
Location: دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی,
Date: پاییز 1396-Type : پوستر, Lecturer,
2.

تاثیر امگا3 بر گرگرفتگی در زنان یائسه.


همایش
Location: دانشگاه علوم پزشکی اراک,
Date: 1خرداد1390-3خرداد1390Type : سخنرانی, Lecturer,
3.

همایش سلامت زنان


همایش
Location: دانشگاه ازاد اسلامی واحد زنجان,
Date: پاییز 1394-Type : هماهنگ كننده , Organizer,
4.

همایش ازدواج


همایش
Location: دانشگاه ازاد اسلامی واحد زنجان,
Date: پاییز 1393-Type : هماهنگ كننده , Organizer,
1. بهداشت مادر و کودک - مدیریت بهداشتی
Top