دانشگاه آزاد اسلامی واحد زنجان
نسخه چاپی

سید مهدی سجادی

اطلاعات تماس
مرتبه علمی
استادیار
دانشکده
دانشکده فنی مهندسی
گروه راه وترابری
درباره
آخرین به روزرسانی: 2020/17/07

1.

Ph.D


راه و ترابری,
1.

انگلیسی


صحبت: Good, خواندن: Good, نوشتن: Good

M.Sc

1.

برنامه ریزی حمل و نقل درون شهری


دانشگاه آزاد اسلامی زنجان ,M.Sc.
2.

روشهای پیشرفته ساخت


دانشگاه آزاد اسلامی کاشان,M.Sc.
3.

مدیریت تدارکات پروژه


دانشگاه آزاد اسلامی زنجان,M.Sc.
4.

قوانین و مقررات پیمان


دانشگاه آزاد اسلامی زنجان,M.Sc.
5.

مهندسی راه آهن پیشرفته


دانشگاه آزاد اسلامی زنجان,M.Sc.
6.

تعمیر و نگهداری پل


دانشگاه آزاد اسلامی زنجان,M.Sc.
7.

سمینار و روش تحقیق


دانشگاه آزاد اسلامی زنجان,M.Sc.
8.

ایمنی در ترافیک


دانشگاه آزاد اسلامی زنجان,M.Sc.
9.

ترافیک پیشرفته


دانشگاه آزاد اسلامی زنجان,M.Sc.
10.

طرح هندسی پیشرفته


دانشگاه آزاد اسلامی زنجان,M.Sc.

B.Sc

1.

راهسازی


دانشگاه آزاد اسلامی زنجان ,B.Sc.
2.

مکانیک خاک


دانشگاه فنی و حرفه ای شهید رجایی,B.Sc.
3.

متره و برآورد پروژه


دانشگاه آزاد اسلامی بادرود ,B.Sc.
4.

پروژه راهسازی


دانشگاه آزاد اسلامی زنجان,B.Sc.
1.

پهنه بندی مناطق مختلف استان زنجان برای قیر مورد استفاده در راهسازی با استفاده از منطق فازی و روش ویکور


Status: Running, Executers: دکتر سید مهدی سجادی , Sponser: دانشگاه آزاد اسلامی زنجان ,

راهنما

1.

مکان گزینی سامانه توزین در حال حرکت با استفاده از سیستم اطلاعات جغرافیایی در آزادراه زنجان-تبریز


مصطفی شکرگزار,
M.Sc, راه و ترابری,
2.

ارزیابی فنی و اقتصادی تقاطع های دارای چراغ راهنمایی در مقایسه با دوربرگردانهای غیر همسطح(مطالعه موردی تقاطع دیزل آباد کرمانشاه)


محمدعلی اسفندیاری فر,
M.Sc, راه و ترابری,
3.

مدلسازی رابطه بین سرعت و سرفاصله زمانی و مکانی در حالت پایدار جریان غیرمنقطع: مطالعهی موردی شهر تهران


کمال حق لطفی,
M.Sc, راه و ترابری,
4.

بررسی تاثیر استفاده از نانو ذرات اکسید روی و الیاف شیشه بر روی خواص مکانیکی بتن معمولی


حامد کاروان ,
M.Sc, سازه ,
5.

تحلیل علل وقوع تصادفات ترافیکی با استفاده از تحلیل سلسله مراتبی (مطالعه موردی: محورهای استان گیلان)


بهرام جعفرزاده شلمانی,
M.Sc, راه و ترابری,
6.

اولویت بندی فعالیت های نگهداری و بهسازی روسازی با استفاده از رویکرد ترکیبی تحلیل سلسله مراتبی فازی و ویکور (مطالعه موردی: راه های استان زنجان)


علیرضا روحانی,
M.Sc, راه و ترابری,
7.

تعیین فاصله زمانی قابل قبول ایمن جهت عبور عابران پیاده از تقاطع با استفاده از مدل گرینشیلدز(مطالعه موردی کلانشهر رشت)


ایوب مرادی دیزکوهی,
M.Sc, راه و ترابری,
8.

مسیریابی خطوط قطار شهری (مترو) به روش تحلیل سلسله مراتبی در محیط جی ای اس (مطالعه موردی خط2 متروی تهران حدفاصل ایستگاه های صادقیه- شادمان)


سینا سیدی,
M.Sc, راه و ترابری,
9.

ارزیابی فنی، اقتصادی و زیست محیطی خط سوم قطارشهری تبریز به روش تحلیل سلسله مراتبی(AHP) و سیستم اطلاعات جغرافیایی(GIS)


هادی اسعدی,
M.Sc, راه و ترابری,

Farsi

1.

ژئوسنتتیک ها در مهندسی عمران


Authors: دکتر سید امیر حسین بهشتی، دکتر سید مهدی سجادی
Original

مقالات

Farsi

1.

بررسی تاثیر زمان وقوع تصادف در شدت تصادفات درون شهری با استفاده از مدل رگرسیون لجستیک (مطالعه موردی شهر تبریز)


Authors: امیر فضل جدیری، سید مهدی سجادی
اولین کنفرانس ملی پدافند کالبدی با محوریت عمران، معماری و شهرسازی, Year. 1397,
2.

ارزیابی فاکتور فصل وقوع تصادفات در شدت تصادفات درون شهری با استفاده از مدل رگرسیون لجستیک (مطالعه موردی شهر تبریز)


Authors: امیرفضل جدیری، سید مهدی سجادی
اولین کنفرانس ملی پدافند کالبدی با محوریت عمران، معماری و شهرسازی , Year. 1397,
3.

بررسی تأثیر رفتار رانندگان وسایل نقلیه سنگین بر ایمنی مسیرهای دوخطه دوطرفه


Authors: سینا غلامی، سید مهدی سجادی، علی شهنواز
جاده , Year. 1399,
6.

مسیریابی خطوط مترو به روش تحلیل سلسله مراتبی در محیط جی ای اس (مطالعه موردی خط 2 مترو تهران )


Authors:
چهارمین کنفرانس ملی پژوهشهای کاربردی در مهندسی عمران، معماری و مدیریت شهری دانشگاه صنعتی خواجه نصیر تهران,
7.

بهسازی خواص ماسه های روان کویری جهت احداٍث اقتصادی راه


Authors:
اولین کنفرانس ملی مهندسی و مدیریت زیر ساخت ها ی دانشکده فنی دانشگاه تهران,
8.

نقش مدیریت شهری در کاهش تصادفات شهری(مطالعه موردی شهر کاشان)


Authors:
دومین کنفرانس ملی تصادفات جاده ای و سوانح ریلی و هوایی دانشگاه آزاد اسلامی زنجان,
9.

مکان گزینی سامانه توزین در حال حرکت با استفاده از سیستم اطلاعات جغرافیایی در آزادراه زنجان-تبریز


Authors:
اولین همایش ملی اندیشه ها و فناوری های نوین در علوم جغرافیایی دانشگاه زنجان,
10.

ارزیابی تناسب پهنه های مستعد احداث پارکینگ های طبقاتی به روش OWA با استفاده از GIS (مطالعه موردی: منطقه 2 شهر خرم آباد)


Authors:
اولین همایش ملی اندیشه ها و فناوری های نوین در علوم جغرافیایی دانشگاه زنجان,
12.

ارزیابی خطوط متروی تبریز در محیط جی آی اس با تمرکز بر پارامترهای فنی، اقتصادی و زیست محیطی


Authors:
اولین همایش ملی اندیشه ها و فناوری های نوین در علوم جغرافیایی دانشگاه زنجان,
14.

بررسي و مروري بر بهينه سازي تقاطع هاي همسطح شهري


Authors:
دومین همایش بین المللی افق های نوین در مهندسی عمران، معماری و شهرسازی و مدیریت فرهنگی شهرها ,
15.

مسیریابی مترو با استفاده از تحلیل سلسله مراتبی در محیط جی آی اس (مطالعه موردی: خط سوم مترو تبریز)


Authors:
اولین همایش ملی اندیشه ها و فناوری های نوین در علوم جغرافیایی دانشگاه زنجان ,

English

3.

Highway alignment optimization by using cost and safety criteria


Authors:
(Technical gazette (Indexed by ISI,
4.

Stabilization of desert sand in Iran using cement and Microsilice


Authors:
Tenth International Conference on Advances and Trends in Engineering Materials and their Applications (AES-ATEMA’ 2012): Indexed by Scopus,
5.

Investigation of various techniques of soils stabilization in different conditions


Authors:
The 4th International Graduate Conference on Engineering Science & Humanity 2013,
6.

A Multi-Criteria Methodology to Determine the Optimal Highway Candidate


Authors:
(Journal of Engineering and Applied Sciences (indexed by scopus,
7.

Lightweight Mortar Incorporating Various Percentages of Waste Materials


Authors:
Journal Teknologi: Indexed by Scopus,
8.

Binary Effect of Fly Ash and Palm Oil Fuel Ash on Heat of Hydration Aerated Concrete


Authors:
The scientific world journal: indexed by Scopus and ISI,
9.

Pozzolanic materials role in enhancement of mechanical parameters of the dune sand


Authors:
Romanian journal of materials Indexed by Scopus and ISI,
10.

Estimation of Air Pollution Cost for Optimization of Highway Alignment


Authors:
Civil & Environmental Engineering Journal,
11.

Determining the best highway candidate based on cost and safety using the Analytic Hierarchy Process


Authors:
(The 1st ICRIL-International Conference on Innovation in Science and Technology (IICIST 2015,
12.

Assessment of Air Pollution Cost for Highway Alignment Optimization


Authors:
(The 1st ICRIL-International Conference on Innovation in Science and Technology (IICIST 2015,
1.

مجله عمران امیرکبیر


داور,
2.

فصلنامه علمی پژوهشی اساس


داور,
1.

نرم افزار سیویل تری دی


2.

نرم افزار های جی آی اس


1.

دومین کنفرانس ملی تصادفات جاده ای و سوانح ریلی و هوایی دانشگاه آزاد اسلامی زنجان


Activity Type:عضو کمیته اجرایی
1. مکانیابی و بهینه سازی با استفاده از سیستم اطلاعات جغرافیایی (GIS)
2. تحلیل پارامترهای ترافیکی مسیرهای بین شهری
3. ارائه راهکارهای علمی در افزایش ایمنی راهها
Top