دانشگاه آزاد اسلامی واحد زنجان
نسخه چاپی

فرشته لطفی زاده

اطلاعات تماس
مرتبه علمی
استادیار
دانشکده
دانشکده علوم انسانی و اجتماعی
گروه مدیریت بازرگانی
درباره
آخرین به روزرسانی: 2019/05/10

Top