دانشگاه آزاد اسلامی واحد زنجان
نسخه چاپی

سیدحسین موسوی

اطلاعات تماس
تلفن: 09127438581
آدرس: دانشگاه ازاد اسلامی واحد زنجان
مرتبه علمی
دانشیار
دانشکده
دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی
1
درباره
آخرین به روزرسانی: 2020/27/06

1.

Ph.D


آسیب شناسی ورزشی و حرکات اصلاحی, دانشگاه تهران, تهران, ایران, دانشجوی دکتری
Thesis Title:مقایسه اثر و ماندگاری هشت هفته تمرینات اصلاحی با و بدون آزادسازی مایوفاشیال بر مردان دارای سندرم متقاطع فوقانی
Supervisor:دکتر هومن مینونژاد، دکتر رضا رجبی
2.

M.S


تربیت بدنی و علوم ورزشی, دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج, کرج, ایران, 1386
Thesis Title:ارزیابی فعالیت های ورزشی فوق برنامه دانشگاه های آزاد اسلامی منطقه 8
Supervisor:دکتر علی زارعی
3.

B.Sc


تربیت بدنی و علوم ورزشی, دانشگاه تربیت دبیر شهید رجائی , تهران, ایران, 1383
1.

انگلیسی


صحبت: Good, خواندن: Good, نوشتن: Good
1.

پژوهشگر برتر دانشگاه آزاد اسلامی واحد زنجان


1390,

M.S

1.

حرکت شناسی ورزشی


M.S.

B.Sc

1.

تربیت بدنی و ورش معلولین


B.Sc.
2.

حرکات اصلاحی


B.Sc.
3.

آسیب شناسی ورزشی


B.Sc.
1.

The Effect Of 8-week Aerobic Exercise Upon Educational Motivation And Fitness Indices Of Students Aged 15-17


International Conference on Education and Educational Psychology, Istanbul, Turkey, Procedia Social and Behavioral Sciences, World Applied Sciences, 10-13 October 20 10-13 October 20, پوستر, Lecturer
2.

The Effect Of Six-week Walk Upon Static Balance And Flexibility Of The Sedentary Old Aged 60-70 In Zanjan-Iran


International Conference on Education and Educational Psychology, Istanbul, Turkey, Procedia Social and Behavioral Sciences, World Applied Sciences, 10-13 October 20 10-13 October 20, سخنرانی, Lecturer
3.

Assessing Organizational Citizenship behavior Among Physical Education Teachers


3World International Conference on Educational Sciences Bahcesehire University, Istanbul, Turkey, Procedia Social and Behavioral Sciences, World Applied Sciences, 03/07/2011 03/07/2011, Poster, Lecturer
4.

Investigating The Relationship Between Life Quality And Productivity In Physical Education Office Employees In Zanjan Province


3World International Conference on Educational Sciences Bahcesehire University , Istanbul, Turkey , Procedia Social and Behavioral Sciences, World Applied Sciences, 15, 03/07/2011 03/07/2011, سخنرانی, Lecturer
1.

بررسی راهکارهای غنی سازی اوقات فراغت دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد زنجان


Status: Completed, Executers: سیدحسین موسوی, Sponser: دانشگاه ازاد واحد زنجان, Location: زنجان, 1391-1392
2.

تعیین میزان استرس دانشجویان ورزشکار و غیر ورزشکار


Status: Completed, Executers: حسین اللهیاری, Sponser: دانشگاه ازاد واحد زنجان, Location: زنجان, Main Partners: سیدحسین موسوی, 1388-1390
3.

شیوه های بازاریابی و جذب سرمایه در هیأت های ورزشی


Status: Completed, Executers: سیدحسین موسوی, Sponser: اداره کل ورزش و جوانان استان زنجان, Location: زنجان, 1391-1392
4.

بررسی سنتیکی و سينماتیکی برگشت (سالتو) در شنای کرال سینه


Status: Completed, Executers: سیدحسین موسوی, Sponser: دانشگاه ازاد واحد زنجان, Location: زنجان, 1388-1390
5.

تعیین میزان سهم دست ها و پاها در سرعت و پیشروی و هماهنگی بین آنها در چهار مهارت شنا


Status: Completed, Executers: سیدحسین موسوی, Sponser: دانشگاه ازاد واحد زنجان, Location: زنجان, 1388-1390

مشاور

1.

تأثیر شش هفته تمرین ثبات مرکزی همراه با مصرف مکمل کراتین بر قدرت، عملکرد حرکتی و حس وضعیت مفصل شانه ورزشکاران تیرانداز مرد


علی حقانی,
B.Sc, تغذیه ورزشی, 1397

English

1.

تمرینات تعلیقی TRX


Authors: سید حسین موسوی , ابوالفضل زاهدی
فارسی, Publisher: بامداد کتاب, 1395, اول, ترجمه

مقالات

English

1.

Comparing the Effect of 8-Week Corrective Exercises With Versus Without Myofascial Release on Correcting Forward Shoulder Deformity


Authors: Seyed Hosein Mousavi1 , Hooman Minoonejad1* , Foad Seidi1 , Reza Rajabi1
Physical Treatments,
Download
3.

Assessing Organizational Citizenship behaviour Among Physical Education Teachers In Zanjan-Iran


Authors: Saeed Yarmohamamadi Monfared(M.A)1,S.Hossein Mousavi(M.A)2,S.N Sajjadi(Ph.D)3,Akbar Heidary(M.A)3
Procedia Social and Behavioral Sciences, Vol.15,
Download
4.

The Effect of Mental Imagery upon the Reduction of Athletes` Anxiety during Sport Performance


Authors: seyed hosein mousavi,abolfazl meshkini
International Journal of Academic Research in Business and Social Sciences, Vol.1, No.3,
Download
5.

Addressing the Effectiveness of Athletics Intramural Programs in Tehran Medical College


Authors: Seyed hossein mousavi< hosein allahyari, naghi kamali
International Journal of Academic Research in Business and Social Sciences, Vol.1,
Download
1. طب ورزش، ارزیابی وضعیت بدنی، اختلالات اسکلتی عضلانی
Top