دانشگاه آزاد اسلامی واحد زنجان
نسخه چاپی

فاطمه علی پناهی

اطلاعات تماس
آدرس: Islamic Azad University, Zanjan Iran
مرتبه علمی
استادیار
دانشکده
دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی
1
درباره
آخرین به روزرسانی: 2014/03/10

1.

Ph.D


TESL, Allameh Tabatabae , Tehran , Iran, Thesis Title:Internet and Reding Comrehension
Supervisor:Dr. Sadeghiyan
2.

M.S


TESL, Bloomington Indiana, Bloomington Indiana , USA, 1978
3.

B.Sc


TESL, Tabriz University , Tabriz, Iran, 1360
1.

French


صحبت: Medium, خواندن: Medium, نوشتن: Medium
2.

English


صحبت: Native, خواندن: Native, نوشتن: Native
3.

Turkish


صحبت: Good, خواندن: Good, نوشتن: Good
4.

Persain


صحبت: Native, خواندن: Native, نوشتن: Native
5.

Persain


صحبت: Native, خواندن: Native, نوشتن: Native
1.

کسب رتبه برتر مقاله نویسی بین المللی ELTIS جز پنج نقر برگزیده اول


ELTWeekly 2013,
2.

Provincial active Lady


2012,
3.

First ranked provincial retired Researcher


2003,
4.

First ranked Professor


Islamic Azad University, Zanjan Branch, 2008,
5.

First ranked Professor


Islamic Azad University, Zanjan Branch, 2000,

Bs & Ms

1.

TESL courses /ESP/ General English/


1957-2014-1957-2014... Zanjan University, Islamic Azad ,Bs & Ms .
2.

TESL courses /ESP/ General English/


1957-2014-1957-2014... Zanjan University, Islamic Azad ,Bs & Ms .
1.

The Role of Email in ESL/EFL Writing


Status: Completed, Executers: Fatemeh Alpanahi, Giti Karimkhanlui, Location: University of Medical Sciences, 2006-2007
2.

The Study of the effects of using computer on L2 Vocabulary Learning


Status: Completed, Executers: Fatemeh Alpanahi, Location: Zanjan university, 2006-2007
3.

تاثیرات ساختار متن در فراگیری واژگان زبان دوم 20/12/91 19/12 /93


Status: Completed, Executers: فاطمه علی پناهی, Location: دانشگاه آزاد اسلامی زنجان, 20/12/91 - 19/12 /93

English

1.

Issues for Reading


Authors: Fatemeh Alipanahi
Publisher: Negarstan, 2013, 1, تالیف
2.

Topics for reading


Authors: Fatemeh Alipanahi
Publisher: Negarstan, 2013, 1, تالیف
3.

Up-to-date Materials for Reading Comprehension


Authors: Fatemeh Alipanahi
Publisher: Oud, 2007, 1, Original
4.

Internet based reading Comprehension: Theory and practice


Authors: Fatemeh Alipanahi
Publisher: Oud, 2004, h,g, Original
5.

Stories for Reading Comprehension


Authors: Fatemeh Alipanahi
Publisher: Islamic Azad University, 2007, 1, Original
6.

Stories for Reading Comprehension


Authors: Fatemeh Alipanahi
Publisher: Islamic Azad University, 2007, 1, Original

مقالات

English

1.


Authors: Fatemeh Alipanahi, Nesa Artisheh , Fatemeh Najafi
International Journal of Linguistics and Literature (IJLL,
1.

مربیگری و داوری شنا، فرش بافی، گلیم بافی، گل چننی ......


1. TESL/ Technology based ESL/EFL Teaching and Learning
2. TESL/ Technology based ESL/EFL Teaching and Learning
Top