دانشگاه آزاد اسلامی واحد زنجان
نسخه چاپی

رضا احمدیان

اطلاعات تماس
Reza-ahmadian.ir
تلفن: 09123257345
فکس: 02188677820
آدرس: تهران خ ولی عصر بعد ازظفرکوچه ناصری پلاک 29
مرتبه علمی
استادیار
دانشکده
دانشکده فنی مهندسی
1
درباره
زمينه هاي تحقيقاتي مورد علاقه :  برنامه ریزی شهری ، منطقه ای ، گردشگری، برنامه ریزی فضایی، طراحی شهری
آخرین به روزرسانی: 2018/04/01

Farsi

1.

 ابزارهای حل مسأله (راهنمای عملی برنامه ریزان ومدیران


Authors: رضا احمدیان -صالح قربانی F. Ghaemmaghami MD,
فارسی , Publisher: دانشگاه ازاداسلامی زنجان , 1391, Original
Abstract :

 

این کتاب به معرفی اجمالی 100 ابزار کاربردی درحوزه های مختلف تصمیم گیری ومشارکتی پرداخته است وبرای دانشجویان ومدیران برنامه ریزی مدیریت ومهندسی صنایع مفید می باشد 

2.

 کاربرد مطالعات محیطی درطرحهای توسعه شهری ومنطقه ای


Authors: رضا احمدیان - سمیه پاک وجدان - کوروش کمالی F.Ghaemmaghami MD, L. Eslamian MD, S. Borna,
فارسی , Publisher: انتشارات اذرخش , 1391, اول , Original
Abstract :

این کتاب با روشهای کاربردی سعی در شناسایی عوامل محیطی موثر برطرح های توسعه شهری ومنطقه ای دارد وهمچنین ویژگی هایی همچون مطالعات زمین شناسی خاکشناسی ومخاطرات طبیعی را بررسی نموده است 

3.

 اطلس شهروشهرسازي


Authors: رضا احمدیان - منافتحعلی بیگلو
فارسی , Publisher: سازمان نقشه برداری, 1392, دوم, Original
Abstract :

این کتاب با اصلاحات اساسی براولین اطلس ملی شهرسازی که دردهه1370 تهیه شده بود وبا اضافه نمودن وبهنگام نمودن داده های مختلف تهیه شده است وبا رویکرد تدوین اطلس های ملی که درکشورهای مختلف تهیه می شود سعی نموده است که رویکرد ی کاملا ایرانی  به موضوع شهر وشهرسازی درکشور  داشته باشد 

4.

 مباني گردشگري فرهنگي ، ازمجموعه كتاب انسان شناخت


Authors: رضا احمدیان - آذین باقرنیا
فارسی , Publisher: انتشارات تیسا , 1393, اول , Original
Abstract :

این کتاب گردشگری را بارویکرد گردشگری فرهنگی با توجه به سوابق این گونه گردشگری دراقصی نقاط جهان بررسی نموده است 

5.

 روشها وفنون کاربردی دربرنامه ریزی شهری ومنطقه ای


Authors: رضا احمدیان -منافتحعلی بیگلو - پروانه ژاله رجبی مهدي قندهاري, دكتر ژاله محموديان , دكتر افشار , دكتر قاسم ميقاني,
فارسی , Publisher: انتشارات اذرخش , 1395, اول , Original
Abstract :

این کتاب روشهای پرکاربرد درحوزه شهرسازی را با مثالهای موردی وعینی ارایه می نماید ودرقالب 6 فصل به روشهای متناسب با نیازهای برنامه ریزی شهری ومنطقه ای وهمچنین حوزه طراحی شهری پرداخته است 

Top