دانشگاه آزاد اسلامی واحد زنجان
نسخه چاپی

مهدی رضاقلیزاده

اطلاعات تماس
تلفن: 09124417949
فکس: 02433425634
مرتبه علمی
استادیار
دانشکده
دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی
گروه تربیت بدنی
درباره