دانشگاه آزاد اسلامی واحد زنجان
نسخه چاپی

حیدر حسنلو

اطلاعات تماس
مرتبه علمی
استادیار
دانشکده
دانشکده علوم انسانی و اجتماعی
گروه زبان وادبیات فارسی
درباره
آخرین به روزرسانی: 2016/13/11

1.

Ph.D


زبان و ادبیات فارسی, دانشگاه تهران, تهران, ایران, 1381/12/20
Thesis Title:سفینه ای کهن از نظم و نثر(تصحیح جُنگ لالا اسماعیل)
Supervisor:دکتر شفیعی کدکنی
1.

واژه های اروپایی و آسیایی( به جز عربی) در زبان فارسی


Status: Running, Executers: حیدر حسنلو, Sponser: دانشگاه آزاد زنجان, Location: زنجان, 93/08/25-94/08/25
2.

تدوین بایاتیهای زنجان


Status: Completed, Executers: حیدر حسنلو, Sponser: دانشگاه آزاد زنجان, Location: زنجان,
3.

تأثیر پذیری حافظ از خاقانی


Status: Completed, Executers: حیدر حسنلو, Sponser: دانشگاه آزاد زنجان, Location: زنجان,

Farsi

1.

زنگان بایاتیلاری


Authors: حیدر حسنلوKaviani H, Alaghband Rad J, Sharifi V, Pournaseh M, Ahmadi Abhari S.A,
Publisher: دانش زنجان, 90, دوم, تالیف
2.

برگهای زرین ادب


Authors: حیدر حسنلوAhmadi Abhari S.A, Sharifi A,
Publisher: قلم مهر, شهریور 93, یازدهم, تالیف
Top