دانشگاه آزاد اسلامی واحد زنجان
نسخه چاپی

ابوالفضل لطفی زاده

اطلاعات تماس
تلفن: 09126301508
فکس: 09126301508
آدرس: دانشگاه آزااسلامی واحد زنجان،دانشکده علوم انسانی و هنر
مرتبه علمی
استادیار
دانشکده
دانشکده علوم انسانی و اجتماعی
1
درباره
روابط بین الملل،روابط خارجی
آخرین به روزرسانی: 2020/14/10

1.

Ph.D


علوم سیاسی (روابط خارجی), وزارت علوم, تهران, ایران, 1390/11/30
Thesis Title:اثرات سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران بر روندهای سیاسی معاصر در آسیای میانه
Supervisor:دکتر محمداف
1.

انگلیسی


صحبت: Good, خواندن: Good, نوشتن: Good
1.

دانشجوی ممتاز دوره دکترا


1387,

B.Sc

1.

حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران


1390-1399 دانشگاه آزاد زنجان,B.Sc.
2.

فلسفه حقوق


1390-1399 دانشگاه آزاد زنجان,B.Sc.

Resident

1.

جامعه شناسی حقوق


1390-1399 دانشگاه آزاد زنجان,Resident.

M.A

1.

حقوق بشر


1390-1399 دانشگاه آزاد زنجان,M.A.
2.

حقوق منابع طبیعی


1390-1399 دانشگاه آزاد زنجان,M.A.
3.

حقوق اساسی


1382-1399 دانشگاه آزاد زنجان,M.A.
1.

کارگاه آموزشی


دانشگاه ازاد زنجان, دانشگاه ازاد زنجان, 1390 1395, خلاصه, Lecturer

راهنما

1.

نظارت داخلی مجلس بر اعمال و رفتار نمایندگان


رضا دریایی,
M.A, حقوق عمومی, بهار 1398
2.

بررسی تطبیقی وضعیت حقوق محیط زیست از منظر دولت سازندگی و دولت تدبیر و امید


اصلان کریمی,
M.A, حقوق عمومی, تابستان 1398
3.

بررسی جایگاه حقوقی اصول حاکم بر انتخابات در نظام انتخاباتی ایران


زهرا رستمی,
M.A, حقوق عمومی, پاییز1397
4.

حقوق و آزادیهای شهروندان در سایه تعلیم و امنیت


زینب جعفری,
M.A, حقوق عمومی, تابستان 1397
5.

بررسی وسعت و کیفیت خدمات کاهش زیان در زندانها


کریم اسم خانی,
M.A, حقوق عمومی, تابستان 1397
6.

بررسی مسائل و مشکلات اجتماعی اعتیاد و سیرحقوقی مبارزه با مواد مخدر


حجت اله مرادی,
M.A, حقوق عمومی, تابستان 97
7.

بررسی اراده عمومی بر مردم سالاری دینی


اکرم محمودی,
M.A, حقوق عمومی, تابستان 97
8.

مسئولیت مدنی دولت نسبت به اعمال نیروهای مسلح در ج.ا.ا


مرتضی هادی,
M.A, حقوق عمومی, بهار 1397

Farsi

1.

انقلاب ایران


Authors: ابوالفضل لطفی زادهخاقاني, شهناز,
فارسی, Publisher: نشر قلم مهر, 1398, اول, تالیف
2.

وقایع دهه اول انقلاب


Authors: ابوالفضل لطفی زادهحسن افتخار اردبيلي,
فارسی, Publisher: نشر قلم مهر, 1399, اول, تالیف
3.

روابط خارجی ایران در آسیای میانه


Authors: ابوالفضل لطفی زادهخاقاني , شهناز,
فارسی, Publisher: مولف, 1392, اول, تالیف

ارائه ها و خلاصه ها

Farsi

1.

سیاست خارجی ایران در اسیای مرکزی


Location: دانشگاه باقرالعلوم قم,
Date: 1390-1390Type : خلاصه, Journal: فصلنامه علوم سیاسیس, Lecturer,
2.

سیاست خارجی در اسیای مرکزی


Location: دانشگاه بین المللی امام خمینی,
Date: 1392-1392Type : خلاصه, Journal: مطالعات سیاسی جهان اسلام, Lecturer,
3.

سیسات خارجی ایران در آسیای مرکزی


Location: دانشگاه بین المللی امام خمینی,
Date: 1391-1391
Authors: ابوالفضل لطفی زاده
Type : خلاصه, Journal: مطالعات سیاسی جهان اسلام, Lecturer,
1.

پزوهش در عرصه های سیاست خارجی و روابط خارجی و بین الملل


1.

روانشناسی آموزشی


Date: 1393,
2.

روش تحقیق


Date: 1392,
3.

نرم افزار افیس


Date: 1390,
4.

روش تنظیم رزومه


Date: 1392,
5.

مشاوره


Date: 1382,
6.

روش تدریس


Date: 1391,
1. روابط بین الملل، روابط خارجی
Top