دانشگاه آزاد اسلامی واحد زنجان
نسخه چاپی

فیروزه حاجی علی اکبری

اطلاعات تماس
تلفن: 0912342111
فکس: 02433410472
آدرس: زنجان دانشگاه آزاد گروه مدیریت
مرتبه علمی
استادیار
دانشکده
دانشکده علوم انسانی و اجتماعی
1
درباره
استاد یار گروه مدیریت ، محقق و پزوهشگر
آخرین به روزرسانی: 2020/04/10

Top