دانشگاه آزاد اسلامی واحد زنجان
نسخه چاپی

طیبه صمدپوراملشی

اطلاعات تماس
آدرس: زنجان- دانشگاه آزاد اسلامی واحد زنجان
مرتبه علمی
مربی
دانشکده
دانشکده علوم پایه وپزشکی
1
درباره
آخرین به روزرسانی: 2015/06/01

1.

M.Sc


آموزش پرستاری,

Farsi

1.

بررسی وضعیت سلامت و معاینه فیزیکی


Authors: طیبه صمدپور املشی و فرهاد رمضانی بدرAhmadi Abhari S.A, Mirzaee E,
فارسی, Publisher: انتشارات دانشگاه آزاد اسلامی واحد زنجان, 1392, اول, تالیف
Abstract :

معاینه بالینی یک بررسی سیستماتیک از وضعیت جسمی و روحی بیمار است. یافته های عینی[1]اساس اطلاعات بیمار را تشکیل می دهد. معاینه بالینی شامل استفاده از5 تکنیک حسی است:

- مشاهدهیانگاهکردنInspection

-لمس     Palpation

-دق     Percussion

-سمعAuscultation

- بوییدن   Olfaction

در مشاهده از حس بینایی استفاده می شود و از وسایل اختصاصی معاینه در این روش می توان از افتالموسکوپ[1] (برای معاینه چشم) و اتوسکوپ[2] (برای معاینه گوش) نام برد. ابزار اصلی روش دق و لمس، دست ها هستند .در سمع، فرد معاینه کننده از گوش کردن به صداهای تولیدشده توسط بعضی از بافتها یا ارگانهای مختلف استفاده می کند مانند: قلب، ریه، روده ها و عروق خونی. که به دو روش مستقیم ( معاینه کننده از گوش خود بر روی بدن بیمار استفاده می کند) و غیر مستقیم (در آن فرد معاینه کننده از وسایل تخصصی مانند گوشی معاینه[3] برای شنیدن صداهای بدن استفاده می کند)، صورت می گیرد.[1])ophthalmoscope

[2])otoscope

[3])stethoscope


[1])objective data

2.

استرس در پرستاری و راهکارهای مقابله


Authors: طیبه صمدپور املشی Ahmadi Abhari S.A, Mirzaee,
فارسی, Publisher: انتشارات نوردانش, 1288, اول, تالیف
Abstract :

 

هیچ کس را نمی توان یافت كه ایمن و مصون از استرس و فشار روانی باشد. همه ما در روز با طیف متفاوتی ازرویدادهای استرس زا مواجه هستیم. صبح دیر از خواب برخاستن، ایستادن در صف نانوایی،ا نتظار كشیدن در ایستگاه اتوبوس، ترافیك، گم كردن پول، تصادف، دیر رسیدن به محل كاریا كلاس درس و... نمونه هایی است كه اشخاص را به درجات مختلف با استرس مواجه می كند.

کار پرستاری دارای جنبه های تنش زای بسیاری است. تحقیقات حتی در ایران نیز این را ثابت کرده که پرستاران در معرض تنش زیادی هستند و این تنیدگی نتایج خطرناکی ببار می آورد.پرستاران باحرفه حساسی که دارند مدام تحت فشار روانی قرار می گیرند. در واقع تنیدگی یک جزء شناخته شده از پرستاری مدرن است .

                                                        

Top