دانشگاه آزاد اسلامی واحد زنجان
نسخه چاپی

اکرم عتیقه چی

اطلاعات تماس
تلفن: 02433442435
آدرس: انصاریه بوستان پنجم پلاک 397
مرتبه علمی
مربی
دانشکده
دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی
گروه تربیت بدنی
درباره
متولد زنجان 13/8/1331فارغ التحصیل تربیت بدنی ازدانشگاه تربیت معلم تهران وارشد از دانشگاه آزاد تهران مدرس فدراسیون ورزشهای همگانی
آخرین به روزرسانی: 2019/28/02

B.Sc

1.

اصول مربیگری


1383-1397 نوشته رینر مارتنز ترجمه رضا سهیلی, دانشگاه زنجان دانشگاه ازاد اسلام,B.Sc.
2.

اصول ومبانی تربیت بدنی 1و 2


1383-1397 نوشته چارلز بوچر ترجمه احمد ازاد, دانشگاه زنجان دانشگاه ازاد اسلام,B.Sc.
3.

مبانی روانشناسی ورزشی


1387-1397 نوشتته دکتر محمد کاظم واعظ موسوی, دانشگاه آزاد اسلامی زنجان هیت ور,B.Sc.
4.

یادگیری حرکتی


از سال 1383 -1397 نوشته ریچاردای اشمیت ترجمه مهدی نمازی زاده انتشارات سمت, دانشگاه زنجان دانشگاه ازاد اسلام,B.Sc.
1.

بررسی نقش سلامت جسمانی وروانی ناشی از فعالیت بدنی بر شادکامی زنان


Status: Completed, Executers: اکرم عتیقه چی , Sponser: دانشگاه ازاد اسلامی زنجان, Location: دانشگاه آزاد اسلامی زنجان هیت ورزشهای همگانی, 1385-1386
2.

بررسی نقش سلامت جسمانی وروانی ناشی از فعالیت بدنی بر شادکامی زنان


Status: Completed, Executers: اکرم عتیقه چی , Sponser: دانشگاه ازاد اسلامی زنجان, Location: دانشگاه آزاد اسلامی زنجان هیت ورزشهای همگانی, 1385-1386
3.

بررسی اثرات یک دوره تمرین منظم هوازی ویک رژیم غذایی گیاهی بر چربی پوست وچربی خون زنان


Status: Completed, Executers: اکرم عتیقه چی , Sponser: دانشگاه ازاداسلامی زنجان, Location: دانشگاه آزاد اسلامی زنجان هیت ورزشهای همگانی, Main Partners: جمیل باطنی ،محمود حکمی زنجانی, 82/11/20-1383

راهنما

1.

رابطه سخت کوشی باموفقیت ورزشی و سلامت روان درزنان بسکتبالیست


پریسا اربطی,
M.S, روانشناسی ورزشی, 97/6/22

Referee

1.


,
B.Sc,

Farsi

1.

تربیت بدنی عمومی


Authors: فرهاد صفری زنجانی و اکرم عتیقه چی
Publisher: دانشگاه ازاد اسلامی واحد زنجان انتشاراتتخت سلیمان, 1383, اول, تالیف
Abstract :

افصل اول اصول فلسفه تربیت بدنی

فصل دوم اهداف تربیت بدنی

فصل سوم اصول وحفط سلامت بدن

فصل چها رشناخت اوقات فراغت ونقش ان در ورزش

      فصل پنجآآشنایی بابرنامه های تقویتی ورزشی

فصل شش اصول خود ازماییجسمی وحرکتی 

Top