دانشگاه آزاد اسلامی واحد زنجان
نسخه چاپی

محمد دالمن پور

اطلاعات تماس
تلفن: 09124413947
آدرس: دانشگاه آزاد اسلامي دانشكده علوم انساني
مرتبه علمی
استادیار
دانشکده
دانشکده علوم انسانی و اجتماعی
1
درباره
آخرین به روزرسانی: 2020/05/10

Top