دانشگاه آزاد اسلامی واحد زنجان
نسخه چاپی

غلامحسین انتصار فومنی

اطلاعات تماس
مرتبه علمی
استادیار
دانشکده
دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی
1
درباره
آخرین به روزرسانی: 2015/06/07

1.

Ph.D


علامه طباطبايي تهران, تهران, ایران, 1382
Thesis Title:مقایسه اختلالات روانی – فیزیولوژیایی سالخوردگان مقیم خانه سالمندان دولتی و خصوصی با سالخوردگان غیر مقیم خانه سالمندان.
2.

B.Sc


روانشناسي مشاوره, علامه طباطبايي تهران, تهران, ایران, 1366
Thesis Title:میزان افسردگی زنان خانه دار و شاغل شهرهای تهران و رشت
3.

B.Sc


روانشناسي , شهيدبهشتي تهران, تهران, ایران, 1358
1.

استاد نمو نه دانشکده علوم تربیتی دانشگاه آزاد اسلامی واحد زنجان


2.

دریافت لوح سپاش از مدیر کل تبلیغات اسلامی زنجان


3.

دریافت لوح سپاش از مدیر کل ارشاد اسلامی زنجان


4.

استاد نمو نه دانشکده علوم انسانی دانشگاه زنجان


5.

دریافت لوح تقدیر از وزیر آموزش و پرورش به عنوان پژوهشگر برتر


1389,
6.

دریافت لوح تقدیر از معاون دانشجویی وزارت علوم


1383,
1.

روش های برقراری ارتباط موثر با دانشجویان


هیت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد زنجان., دانشگاه آزاد اسلامی واحد زنجان, خلاصه, Lecturer
2.

کارکاه روش ها وفنون تدریس پیشرفته(دو دوره


اعضای هیت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد زنجان, دانشگاه آزاد اسلامی واحد زنجان, خلاصه, Lecturer
3.

روش های آندازه گیری وآرزشیابی از آموخته های دانشجویان(دو دوره)


برای اعضای هیت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد زنجان, دانشگاه آزاد اسلامی واحد زنجان, خلاصه, Lecturer
4.

کارگاه روش های آندازه گیری وآرزشیابی از آموخته های دانشجویان(دو دوره)


برای اعضای هیت علمی دانشگاه زنجان, دانشگاه زنجان, خلاصه, Lecturer
5.

کارکاه روش ها وفنون تدریس پیشرفته(دو دوره)


اعضای هیت علمی دانشگاه زنجان, دانشگاه زنجان, خلاصه, Lecturer
6.

کارگاه روش ها وفنون تدریس مقدماتی (دو دوره)برای اعضای هیت علمی دانشگاه زنجان.


اعضای هیت علمی دانشگاه زنجان., دانشگاه زنجان, خلاصه, Lecturer
1.

ميزان آگاهي اساتيد دانشگاه درمورد روش هاي علمي اندازه گيري وارزشيابي آموزشي و ميزان كاربردآن در امتحانات .


Status: Completed,
2.

تأثير پرسشهاي مستمر در ارتقاء دانش فراگيران از ديد گاه معلمان و اولياي دانش آموزان .


Status: Completed,
3.

مقايسه كاربرد هدفهاي آموزشي رفتاري توسط معلمان راهنمايي شهر هاي زنجان و قزوين .


Status: Completed,
4.

عوامل موثر در افت تحصيلي دانشجويان دانشگاه .


Status: Completed,
5.

بررسی عوامل موثر در گرایش دانشجويان به اقامه نماز.


Status: Completed,
6.

نگرش دانشجويان دانشگاه آزاد زنجان درمورد ازدواج.


Status: Completed,
7.

تطبيق آگاهي و عملكرد معلمان راهنما از ديدگاه معلمان ابتدايي استان زنجان .


Status: Completed,
8.

مقايسه عوامل موثر در بزهكاري نوجوانان 19-13 ساله شهر هاي زنجان و قزوين .


Status: Completed,
9.

ميزان و نوع خدمات مشاوره اي مورد استفاده خانواده ها .


Status: Completed,
10.

مقايسه عملكرد افراد در حالات فردي و گروهي.


Status: Completed,
11.

مقايسه سلامت رواني اعضاي هيئت علمي و كاركنان دانشگاه زنجان .


Status: Completed,
12.

مقايسه افسردگي دانشجويان دانشگاه هاي زنجان


Status: Completed,

Farsi

1.

مفاهیم و راهبردهای تدریس


Publisher: انتشارات دانشگاه آزاداسلامی زنجان, 1383, Original
2.

روش تحقيق در روانشناسي و علوم تربيتي


Publisher: انتشارات سرافراز, 1384, Original
3.

روانشناسي عمومي


Publisher: انتشارات سرافراز, 1384, Original
4.

كليات راهنمايي و مشاوره


Publisher: انتشارات نیکان کتاب, 1383, Original

مقالات

Farsi

5.

The Influence of Living Arrangements on the Prevalence of Psychosomatic Disorders between Elderlies in the city of Rasht


Authors:
Asian Journal of Medical and Pharmaceutical Researches, Year. 2013,
6.

شيوع اختلالهاي رفتاري در نوجوانان دبيرستاني استان زنجان(1388- 89 )


Authors:
مجله علمي دانشگاه علوم پزشكي قزوين, Year. پاییز91,
Top