دانشگاه آزاد اسلامی واحد زنجان
نسخه چاپی

مهدی اسدی

اطلاعات تماس
تلفن: 00982433421001
فکس: 00982433420030
آدرس: Department of Mathematics, Zanjan Branch, Islamic Azad University
مرتبه علمی
استادیار
دانشکده
دانشکده علوم پایه وپزشکی
1
درباره
my weblog: http://masadi7.blogsky.com
آخرین به روزرسانی: 2019/02/02

1.

-


cv,

CURRICULUM VITAE

EDUCATIONAL BACKGROUND   

2007 -2010 
Ph.D.: Mathematics (Analysis) Science and Research Branch, Islamic Azad University, Tehran Thesis Advisor: Professor S. Mansour Vaezpour Dissertation:Fixed Point Theorems for Contractive Mapping in Generalized Metric Spaces Date: Dec. 21, 2010; 1389/10/1
 
1995 -1996
M. Sc.: Mathematics (Analysis) University of Tehran Thesis Advisor: Professor Arsalan Chadman Dissertation: Convergence for the Poisson Szego Integrals in Siegel Domains following Damek et al. Date: Sep. 11, 1996; 1375/6/21
B. Sc.: Mathematics University of Tabriz

TEACHING EXPERIENCE       

1997 -2019
Under graduate courses
Mathematical Analysis--Locality Differential Geometry--Ordinary Differential Equation --Engineering Mathematics--Numerical Analysis--Algebra 1--Calculus 1, 2

Graduate courses

1.Advanced Engineering Mathematics (M. Sci.)
2.Advanced Engineering Mathematics 2(Ph.D.)

PROFESSIONAL AFFILIATION        

2012 Managing Editor Of Nonlinear Analysis, Optimization And Computation, Journal Of Zanjan Branch, I. A. U. (No. P/5/182-1391/2/2) Which Will be Published In The Near Future, With Professor Shahram Rezapour As Editor In Chief.
March 5, 2016 Associate Professor
Since 2011 Assistant Professor
2004-2006 Head Of Mathematics Department, (No. 3/14334-1383/10/21)
2000-2002 Research Manager (No. 77/67754-1377/9/22)
1999-2002 Manager Of Young Researchers Club, Zanjan Branch, I. A. U., (No. 78/2667-1378/4/26)
Academic Member Of Zanjan Branch, I.A.U.
 

MEMBERSHIP     

 
Since Dec. 21,2017 As a member of the Editorial Board of Results in Fixed Point Theory and Ap-
plications, http://www.researchinthefixedpointtheory.com/
---------------------------
Since Sep. 21,2017 As a member of the Editorial Board of Journal of Mathematical Analysis (JMA,
ISI Journal, ISSN 2217-3412), http://www.ilirias.com/jma/editorial.html
---------------------------
Feb. 1-2, 2017 The 8 th Workshop on Nonlinear Analysis
Organizer: Ahvaz Branch, Islamic Azad University, Ahvaz, Iran
Session Chair
---------------------------
As a member of the Scientific Committee
July 11-13, 2016 Conference: Special session on “Fixed Point Theory and Applications”,
Atılım University, Turkey,
Session Chair
---------------------------
2014-2015 Conference: 11 th ICFPTA Turkey, 2015,
As a member of the Organizing Committee
Session Chair
---------------------------
11th ICFPTA Turkey, 2015, Organizing Committee
Iranian Mathematical Society
RCFA(Research Center For Fixed Point Theory And Its Applications)
One of Editorial Board of Caspian Journal of Applied Sciences Research (CJASR, ISI Journal), http://www.cjasr.com

1. CONFERENCES (Speech)     

1- June 18-20, 2018 32. Fixed Point Results in Complex valued M-metrics spaces Conference: Fourth International Conference On Nonlinear Analysis And Optimization) IASBS, Zanjan
2- Aug. 14-18, 2017 31. New extension of Darbo’s fixed point theorem via α-admissible simulation functions Conference: The International Society for Analysis, its Applications and Computation (11 th -ISAAC-2017) Linnaeus University, Sweden
3- July 12-13, 2017 30. A remark on discontinuity at fixed point over partial metric spaces Conference: The 5th seminar on functional analysis and its applications University of Zanjan, Iran Coauthor: M. Asadi Nov. 18 2016
4- Fixed point theory on CAT(0) Spaces, Aligrah Muslim University, Aligrah, India, Invited speaker: M. Asadi Nov. 15-17, 2016
5- Recent Topics On M-Metric Space As A New Generalized Metric Space Conference: International Conference on Differential Geometry, Algebra and Analysis (ICDGAA-16) Jamia Millia Islamia, New Delhi, India July 11-13, 2016
6-Common fixed point theorems by (CLR) property on partial metric space, Conference: Special session on “Fixed Point Theory and Applications”,Atılım University, Turkey, July 20-24,2015
7- On Ekeland’s Variational Principle in M-Metric Spaces, Conference: The 11 th International Conference on Fixed Point Theory and its Applications The campus of Galatasaray University May 25-27,2015
8- Discussion On Lower Semi-Continuity In Some Of Generalized Metric Space, Conference: Third international conference on nonlinear analysis and optimization University of Esfahan Jan. 29,2015
9- M-metric spaces, Workshop: The 6 th Workshop on Nonlinear Analysis,Chalous, Iran
10- Multimaps in fixed point theorems in terms of measure of noncompactness, Conference: International Congress in Honour of Professor Ravi P. Agarwal, The Auditorium at the Campus of Uludag University, Bursa, Turkey,
11-Examples in Cone Metric Spaces  Department of Mathematics, Zanjan Branch, IAU.
12--M-Metric Spaces as a New Extension of Ordinary Metric Spaces,Conference: International Conference Anatolian Communications in Nonlinear Analysis, Abant Izzet Baysal University, Bolu, Turkey,
13- Remarks on the Paper ”Extension Of Caristi’s Fixed Point Theorem To Vector Valued Metric Spaces”,
Conference: International Conference on Mathematical Sciences & Computer Engineering (ICMSCE 2012)Kuala Lumpur, Malaysia 
14-Some Notes On The ”Extension Of Caristi’s Fixed Point Theorem To Vector Valued Metric Spaces”,
Conference: International Workshop on Fixed Point Theory and Applications, Galatasaray University, Istanbul, Turkey August 27-30,
15-What Can Be Said About the Extended Geodesic and CAT(0) Spaces, 2012 Conference: The 43rd Annual Iranian Mathematics Conference, University of Tabriz, Tabriz, Iran August 23-24,
16-Some Notes On Fixed Point Sets In Cat(0) Spaces, 2012 Conference: The 3rd Workshop in Fixed Point Theory and its Applications, Shahrekord University July 9-15,
17- Fixed Points And Common Fixed Points Of Mappings On Cat(0) Spaces, 2012 Conference: ”10th International conference on Fixed Point Theory and its Applications”, Babes-Bolyai University Cluj-Napoca, Romania June 14-15,
18- On the Metrizability of Cone Metric Spaces, 2011 Conference: The 2nd workshop in Fixed Point Theory and Applications, Amirkabir University of Technology. September 18-24,
19- Some Fixed Points Results on CAT(0) Spaces, 2011 Conference: 8th International Conference, Function Spaces, Differential Operators , and Nonlinear Analysis, Germany 2010
20-Contractions in the Cone Metric Spaces Can be Obtained Via Ordinary Metric Conference: The 9th Nonlinear Analysis, Function Spaces and Applications, (NAFSA 9), Czech Republic 2010
21-Scalarization of Contractions in the Cone Metric Spaces Conference: First workshop in fixed point theory and applications. Amirkabir University of Technology.2009
22-Fixed Point Theorems for Contractive Mapping in Cone Metric Spaces Conference: Second international conference on nonlinear analysis and optimization. University of Esfahan 2009
23-Fixed point Theorems for Orbitally Contractive Conditions in the Cone Metric Spaces Conference: The International symposium on Analysis and Theory of Functions. Turkey 2009
24-Some Fixed point Theorems for Set-Valued Contraction Maps in Cone ”Metric Spaces Conference: Second international conference on nonlinear analysis and optimization. University of Esfahan 1996
25-Existence proof of the triangle Conference: Seminar. 1996
26-Trace inequality Conference: Weekly Speech. 1996
27-Trace inequality for unitary matrices Conference: Asraney Riyazi. University of Tehran 1995
28-Existance proof of triangle with lengh of bisectors Conference: Asraney Riyazi. University of Tehran 1993
28-Every where continuous , nowhere derivable functions Conference: Third seminar of faculty of science, University of Tabriz  1993
30-Examples of Some functions are continuous everywhere and aren’t derivable anywhere Conference: First seminar, Tabriz Branch, I.A.U. 
1991
31-Chebishev polynomials Conference: Second Seminar of faculty of science, University of Tabriz 1991
32-Graphics Conference: First seminar of faculty of science, University of Tabriz Lecturer:

2. JOURNAL PAPERS (ISI)    

[1] M Asadi, H Soleimani, and SM Vaezpour. An order on subsets of cone metric spaces and fixed points of set-valued contractions. Fixed Point Theory and Applications, 2009(1):723203, 2009.
[2] M Asadi, H Soleimani, SM Vaezpour, and BE Rhoades. On the T-stability of Picard iteration in cone metric spaces. Fixed Point Theory and Applications, 2009(1):751090, 2009.
[3] M Asadi, SM Vaezpour, and H Soleimani. α-nonexpansive mappings on CAT(0) spaces. World Applied Sciences Journal, 11(10):1303–1306, 2010.
[4] Mehdi Asadi. Contractions which obtained by equivalent metric of cone metric. arXiv:1403.2037, 2014.
[5] Mehdi Asadi. An inequality of uniformly continuous functions in normed spaces.arXiv:1205.5633, 2012.
[6] Mehdi Asadi. Some notes in existence inequality on Banach algebra. Mathematics Scientific Journal, 7(2):1–3, 2012.
[7] Mehdi Asadi. What can be said about the extended geodesic and CAT(0) spaces. In 43rd Annual Iranian Mathematics Conference, volume 2012, pages 203–206, 2012.
[8] Mehdi Asadi. Fixed points and common fixed points of mappings on CAT(0) spaces. Fixed Point Theory, 14(1):29–38, 2013.
[9] Mehdi Asadi. Possibility or impossibility of the metrizability of cone metric spaces via renorming the banach spaces. Nonlinear Functional Analysis and applications, 19(3):409–413, 2014.
[10] Mehdi Asadi. Remarks on the paper Extension of Caristis fixed point theorem to vector valued metric spaces. Nonlinear Functional Analysis and Applications, 19(4):633–637, 2014.
[11] Mehdi Asadi. Some notes on fixed point sets in CAT(0) spaces. Advances in Fixed Point Theory, 4(3):395–401, 2014.
[12] Mehdi Asadi. Some results of fixed point theorems in convex metric spaces. Nonlinear Funct. Anal. Appl, 19(2):171–175, 2014.
[13] Mehdi Asadi. Fixed point theorems for Meir-Keeler type mappings in M-metric spaces with applications. Fixed Point Theory and Applications, 2015(1):210, 2015.
[14] Mehdi Asadi. On Ekelands variational principle in M-metric spaces. Journal of nonlinear and convex analysis, 17(6):1151–1158, 2016.
[15] Mehdi Asadi. Discontinuity of control function in the (F,φ,θ)-contraction in metric spaces. FILOMAT, 31(17):5427–5433, 2017.
[16] Mehdi Asadi, Mahdi Azhini, Erdal Karapnar, and Hossein Monfared. Simulation functions over M-metric spaces. East Asian Math. J., 33(5):559–570, 2017.
[17] Mehdi Asadi, Erdal Karapınar, and Anil Kumar. α-ψ-Geraghty contractions on generalized metric spaces. Journal of Inequalities and Applications, 2014(1):423, 2014.
[18] Mehdi Asadi, Erdal Karapınar, and Peyman Salimi. A new approach to G-metric and related fixed point theorems. Journal of Inequalities and Applications, 2013(1):454, 2013.
[19] Mehdi Asadi, Erdal Karapınar, and Peyman Salimi. New extension of p-metric spaces with some fixed point results on M-metric spaces. Journal of Inequalities and Applications, 2014(1):18, 2014.
[20] Mehdi Asadi, Bahman Moeini, Aiman Mukheimer, and Aydi Hassen. Complex valued M-metric spaces and related fixed point results via complex C-class function.Journal of Inequalities and Special Functions, 2019. accepted.
[21] Mehdi Asadi, Billy E Rhoades, and Hossein Soleimani. Some notes on the paper ”The equivalence of cone metric spaces and metric spaces”. Fixed point theory and applications, 2012(1):87, 2012.
[22] Mehdi Asadi and Peyman Salimi. Some fixed point and common fixed point theorems on G-metric spaces. Nonlinear Functional Analysis and Applications, 21(3):523–530, 2016.
[23] Mehdi Asadi and Hossein Soleimani. Some results on fixed points and approximation for a new class of mappings in CAT(0) spaces, 2011.
[24] Mehdi Asadi and Hossein Soleimani. Examples in cone metric spaces: A survey. Middle-East Journal of Scientific Research, 11(12):1636–1640, 2012.
[25] Mehdi Asadi and Hossein Soleimani. Some fixed point results for generalized contractions in partially ordered cone metric spaces. Journal of Nonlinear Analysis and Optimization: Theory & Applications, 6(1):53–60, 2015.
[26] Mehdi Asadi and S. Mansour Vaezpour. On the metrizability of cone metric spaces. The 2 nd workshop in Fixed Point Theory and Applications, pages 6–9, 2011.
[27] Mehdi Asadi, S Mansour Vaezpour, Vladimir Rakoˇ cevi´ c, and Billy E Rhoades. Fixed point theorems for contractive mapping in cone metric spaces. Mathematical Communications, 16(1):147–155, 2011.
[28] Mehdi Asadi, S Mansour Vaezpour, BE Rhoades, and H Soleimani. Metrizability of cone metric spaces via renorming the Banach spaces. Journal of Nonlinear Analysis and Application, 2012(2012):5–Pages, 2012.
[29] Mehdi Asadi, S Mansour Vaezpour, and Hossein Soleimani. Metrizability of cone metric spaces. arXiv preprint arXiv:1102.2353, 2011.
[30] Morteza Bayat, Mehdi Asadi, and Zahra Khatami. The linear algebra of the right justified pascal functional matrix with three variables. Caspian Journal Applied Sciences Research, 3(1):51–58, 2014.
[31] Maryam Eshraghisamani, S. Mansour Vaezpour, and Mehdi Asadi. New fixed point results on Branciari metric spaces. Journal of Mathematical Analysis, 8(6):132–141, 2017.
[32] Maryam Eshraghisamani, S. Mansour Vaezpour, and Mehdi Asadi. Some results by quasi-contractive mappings in f-orbitally complete metric space. Communications in Nonlinear Analysis, 4, 2017.
[33] Maryam Eshraghisamani, S. Mansour Vaezpour, and Mehdi Asadi. New fixed point results with α qs p -admissible contractions on b-Branciari metric spaces. Journal of Inequalities and Special Functions, 9(3):38–46, 2018.
[34] Shahrokh Ghasemzadehdibagi, Mehdi Asadi, and Somayeh Haghayeghi. Nonexpansive mappings and continuous s-point spaces. Fixed Point Theory, 2019.
[35] Shahrokh Ghasemzadehdibagi, Mehdi Asadi, Somayeh Haghayeghi, and Farshid Khojasteh. A new three-step iteration method for α-nonexpansive mappings and variational inequalities. Journal of Mathematical Analysis, 9(3):38–46, 2018.
[36] Fahimeh Mirdamad, Mehdi Asadi, and Somayeh Abbasi. Approximate best proximity for set-valued contractions in metric spaces. Journal of Mathematical Analysis, 9(4):53–60, 2018.
[37] Bahman Moeini, Mehdi Asadi, and Hassen Aydi. c ∗ -algebra-valued M-metric spaces and some related fixed point results. Italian Journal of Pure and Applied Mathematics, 2019.
[38] Hossein Monfared, Mehdi Asadi, and Mahdi Azhini. F(ψ,ϕ)-contractions for α-admissible mappings on metric spaces and related fixed point results. Communications in Nonlinear Analysis (CNA), 2(1):86–94, 2016.
[39] Hossein Monfared, Mehdi Asadi, and Mahdi Azhini. Coupled fixed point theorems for generalized contractions in ordered M-metric spaces. Results in Fixed Point Theory and Applications, 2018(2018004):https–doi, 2018.
[40] Hossein Monfared, Mehdi Asadi, Mahdi Azhini, and Donal O’Regan. F(ψ,ϕ)-contractions for α-admissible mappings on m-metric spaces. Fixed Point Theory and Applications, 2018(1):22, 2018.
[41] Hossein Monfared, Mehdi Asadi, and Ali Farajzadeh. New generalization of Darbo’s fixed point theorem via α-admissible simulation functions with application. Sahand Communications in Mathematical Analysis, 2019.
[42] Hossein Monfared, Mahdi Azhini, and Mehdi Asadi. Fixed point results on M-metric spaces. Journal of Mathematical Analysis, 7(5):85–101, 2016.
[43] Hossein Monfared, Mahdi Azhini, and Mehdi Asadi. C-class and F(ψ,φ)-contractions on M-metric spaces. Int. J. Nonlinear Anal. Appl., 8(1):209–224, 2017.
[44] Hossein Monfared, Mahdi Azhini, and Mehdi Asadi. A generalized contraction principle with control function on M-metric spaces. Nonlinear Functional Analysis and Applications, 22(2):395–402, 2017.
[45] Farzaneh Nikbakht Sarvestani, S. Mansour Vaezpour, and Mehdi Asadi. A characterization of the generalized KKM mappings via the measure of noncompactness in complete geodesic spaces. Journal of Nonlinear Functional Analysis, 2017(8), 2017.
[46] Farzaneh Nikbakht Sarvestani, S. Mansour Vaezpour, and Mehdi Asadi. Common fixed point theorems for weakly compatible mappings by (CLR) property on partial metric space. Iranian Journal of Mathematical Sciences and Informatics, 2019.
[47] F. Nikbakht Sarvestania, S. M. Vaezpour, and Mehdi Asadi. Some generalization of Darbo’s fixed point theorem. Journal of Mathematical Analysis, 7(3):78–94, 2016.
[48] Farzaneh Nikbakhtsarvestani, S. Mansour Vaezpour, and Mehdi Asadi. F(ψ,φ)-contraction in terms of measure of noncompactness with application for nonlinear integral equations. Journal of Inequalities and Applications, 2017(1):271, 2017.
[49] Deepak Singh, Varsha Chauhan, and Mehdi Asadi. Some remarks on tripled fixed point theorems for a sequence of mappings satisfying Geraghty contraction with applications. Communications in Nonlinear Analysis, 3, 2017.
[50] H Soleimani, SM Vaezpour, and M Asadi. Fixed point theorems and their stability in metric trees. Mathematics Scientific Journal, 8(2):109–116, 2012.
[51] Hossein Soleimani, S. Mansour Vaezpour, and Mehdi Asadi. Some results for CAT(0) spaces. Mathematics Scientific Journal, 7(1):11–19, 2011.
[52] Hossein Soleimani, S. Mansour Vaezpour, and Mehdi Asadi. Fixed point results in metric trees. World Applied Sciences Journal, 16(12):1673–1676, 2012.
[53] Hossein Soleimani, S. Mansour Vaezpour, Mehdi Asadi, and Brailey Sims. Fixed point and endpoints theorems for set-valued contraction maps in cone metric spaces. Journal of Nonlinear and Convex Analysis, 16(12):2499–2505, 2015.

REFEREE for M. Sci. THESIS 

Oct. 29, 2013
3. M. Sci.: Computer Science, Zanjan Branch, Islamic Azad University, Thesis Advisor: Professor M. Tahghighi Student: Behzad Ghaffari Dissertation:Cyber Attack Damage Assessment Through Attack Methodology Modeling Referee: Mehdi Asadi
Oct. 29, 2013
2. M. Sci.: Computer Science, Zanjan Branch, Islamic Azad University, Thesis Advisor: Professor M. Tahghighi Student: Yaghob ghareh Benab Dissertation:Provide a Mechanism For The Selection And Use Of Optimized Digital Signature Based On The RSA Encryption Scheme Referee: Mehdi Asadi
Oct. 29, 2013
1. M. S
ci.: Computer Science, Zanjan Branch, Islamic Azad University, Thesis Advisor: Professor M. Tahghighi Student: Ali abdollahi Dissertation:Information Coding Improvement With The Use Of Quantum Key Distribution Referee: Mehdi Asadi

FOREIGN LECTURES     

Aug. 14-18 2017
13. Linnaeus University, Sweden
The International Society for Analysis, its Applications and Computation (11 th -ISAAC-2017)
New extension of Darbo’s fixed point theorem via α-admissible simulation functions
Nov. 15-17, 2016
12. Jamia Millia Islamia University, New Delhi India, International Conference on Differential Geometry, Algebra and Analysis (ICDGAA-
16) Recent Topics On M-Metric Space As A New Generalized Metric Space
July 11-13,2016
11. Atılım University, Ankara Turkey,Special session on “Fixed Point Theory and Applications”, Common fixed point theorems by (CLR) property on partial metric space,
July 20-24, 2015
10. Galatasaray University, Istanbul, Turkey, The 11th International Conference on Fixed Point Theory and its Applications, Registered
June 23-26, 2014
9. The Auditorium at the Campus of Uludag University, Bursa, Turkey, International Congress in Honour of Professor Ravi P. Agarwal, Multimaps in fixed point theorems in terms of measure of noncompactness
May 26-29, 2014
8 . Faculty Of Technical Sciences ˇCaˇcak, University Of Kragujevac, Serbia, Analysis, Topology and Applications 2014, Some fixed point results on measure of noncompactness
July 3-6, 2013
7. Abant Izzet Baysal University, Turkey, International Conference Anatolian Communications in Nonlinear Analysis, M-Metric Spaces as a New Extension of Ordinary Metric Spaces
Nov.29-30, 2012
6. Kuala Lumpur, Malaysia, International Conference on Mathematical Sciences & Computer Engineering (ICMSCE 2012), Remarksn th oe Paper “Extension Of Caristi’s Fixed Point Theorem To Vector Valued Metric Spaces”.
October 11-14, 2012
5. Galatasaray University, Istanbul, Turkey, International Workshop on Fixed Point Theory and Applications, Some Notes On The ”Extension Of Caristi’s Fixed Point Theorem To Vector Valued Metric Spaces”.
July 9-15, 4. Babes-Bolyai University Cluj-Napoca, Romania, 10th International conference on Fixed Point Theory and its Applications, Fixed Points And Common Fixed Points Of Mappings On Cat(0) Spaces.
Sep. 18-24, 2011
3. Friedrich-Schiller-Universit¨at Jena, Germany, 8th International Conference, Function Spaces, Differential Operators, and Nonlinear Analysis, Some Fixed Points Results on CAT (0) Spaces.
Sep. 11-17,
2. Charles University, Czech R
epublic,9th Internation al School on Nonlinear Analysis Function Spaces and Applications 9 (NAFSA 9), Contractions in the Cone Metric Spaces Can Obtained Via ordinary Metric.
August 24-26, 2009
1. TC Istanbul Kultur University, Turkey, The International symposium on Analysis and Theory of Functions, Fixed point Theorems for Orbitally Contractive Conditions in the Cone Metric Spaces.

BOOKS    

7. Advanced Mathematical Engineering ISBN: 978-964-104860-2
6. Calculus 2 ISBN: 978-964-104861-9
5. Ordinary Differential Equations (Second Edition)  ISBN: 978-964-10-2134-6
4. Some Examinations on ODE  ISBN:964-8821-31-3
3. Calculus in Three Dimension ISBN:964-7441-98-3
2. Calculus 1 ISBN:964-7441-79-7
1. Elementary Differential Equations  ISBN:964-92694-2-8
 

 

 

2.

B.Sc


Mathematics, University of Tabriz, Tabriz, Iran, 1994
3.

M.S


Mathematics (Analysis, University of Tehran, Tehran, Iran, Sep. 11, 1996
Thesis Title:Convergence for the Poisson Szego Integrals in Siegel Domains following Damek et al.
Supervisor:Professor Arsalan Chadman
4.

Ph.D


Mathematics (Analysis, Science and Research Branch, Islamic Azad University, Tehran, ایران, 89/10/1
Thesis Title:Fixed Point Theorems for Contractive Mapping in Gen- eralized Metric Spaces
Supervisor:Professor S. Mansour Vaezpour
1.

Iranian Mathematical Society


Activity Type:Member
2011-2014
2.

One of Editorial Board Members of Caspian Journal of Applied Sciences Research (CJASR, ISI Journal)


Activity Type:Member
2012
3.

RCFA(Research Center For Fixed Point Theory And Its Applications)


Activity Type:Member
2009
Top