دانشگاه آزاد اسلامی واحد زنجان
نسخه چاپی

مهدی رهنما

اطلاعات تماس
تلفن: 09121413969
مرتبه علمی
دانشیار
دانشکده
دانشکده علوم پایه وپزشکی
1
درباره
معاون آموزشی دانشگاه آزاد اسلامی واحد زنجان