دانشگاه آزاد اسلامی واحد زنجان
نسخه چاپی

همام مویدفر

اطلاعات تماس
مرتبه علمی
مربی
دانشکده
دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی
گروه روانشناسی
درباره
آخرین به روزرسانی: 2020/11/11

1.

Ph.D


روانشناسي باليني, ايران,
2.

M.A


روانشناسی بالینی, ایران,
3.

B.A


روانشناسی بالینی, ایران,

M.A

1.

كاربرد درمان فردي


M.A.
2.

نظريه هاي شخصيت


M.A.

B.Sc

1.

اصول روانشناسی بالینی


ازاد اسلامی زنجان,B.Sc.
2.

روانشناسی رشد


زنجان,B.Sc.
3.

آسیب شناسی روانی


زنجان,B.Sc.

مقالات

Farsi

1.

مقایسهٔ اثربخشی درمان شناختی‌رفتاری متمرکز بر نشخوار فکری و درمان شناختی‌رفتاری کلاسیک بر نشخوار فکری و علائم افسردگی


Authors: همام مویدفر، حمید یعقوبی، حمیدرضا حسن آبادی، علیرضا مهدویان
مجله مطالعات ناتوانی, Vol.10,
2.

همبستگی کمال گرایی و افسردگی دانشجویان با میانجیگری نشخوار فکری


Authors: همام مویدفر،حمید یعقوبی،حمیئرضا حسن آبادی،علیرضا مهدویان
مدیریت ارتقاء سلامت, Vol.دوره7 شماره6, Year. 1397,
4.

نقش باورهای هوشی و جهتگیری اهداف پیشرفت در پیشبینی اهمالکاری تحصیلی دانشجویان


Authors: سعید مشتاقی،همام مویدفر
فصلنامه توسعه آموزش جندی شاپور, Vol.دوره 7 شماره 1, Year. 1395,
5.

رابطه سبك هاي دلبستگي و عزت نفس اجتماعي


Authors: همام مویدفر
مجله مطالعات روانشناختي- دانشگاه الزهرا , Vol.دوره 3 شماره 1, Year. 1386,
Top